Normal_logo_cz

Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft zorgverzekeraar CZ beschuldigt van het in gevaar brengen van de privacy van haar verzekerden. CZ heeft gegevens over verzekerden in het bezit die niet nodig zijn en enkel de privacy in het gedrang brengen. Hoe ze aan die gegevens komt? Revalidatieartsen worden excessief over eerdere behandelingen en de geplande behandeling aan patiënten bevraagd. Dit meldt de Telegraaf. 

CZ heeft drie maanden de tijd gekregen om de informatiebehoefte terug te dringen en onnodige gegevens weg te gooien. Doet de verzekeraar dit niet, dan krijgt ze een dwangsom van 50.000 euro per week per onderdeel (vernietiging, herstellen van beoordeling en het wijzigingen van het online formulier), maar betaalt uiteindelijk niet meer dan 250.000 euro.

Zonder informatie geen machtiging

Niet alleen vroeg CZ over eerdere revalidatiebehandelingen van patiënten en geplande behandelingen maar ook de te gebruiken technieken en het doel van een behandeling. Zonder deze informatie wilde CZ geen machtiging afgeven. Ook al was het al in bezit van een volledige indicatie. In de AVG ligt vastgelegd dat informatie over iemands gezondheid niet verwerkt mag worden, tenzij dit noodzakelijk is. Als het aan AP ligt, stopt de verzekeraar hier dus mee en staakt het ook haar grote informatiebehoefte. Extra informatie vragen mag, maar daar moet wel een goede en duidelijke motivatie aan ten grondslag liggen.

CZ is niet de enige verzekeraar die dit doet en daarom zal AP binnenkort ook andere zorgverzekeraars dagen. 

Door: Nationale Zorggids