Normal_rookverbod__roken

Iedere vrijdag kun je bij ons terecht voor een weekoverzicht waarin we kort terugblikken op de opvallendste, interessantste of meest nieuwswaardige nieuwsitems per werkdag, Met deze week onder meer: eindrapport over geweld in de jeugdzorg gepresenteerd, eerste rookvrije zone van Nederland een feit en Duitse reuzenteek ook gevaarlijk voor Nederland.

Dinsdag: Veel buitenlandse euthanasieaanvragen bij Levenseindekliniek na dood Noa

De Levenseindekliniek in Den Haag is de afgelopen dagen overspoeld met buitenlandse verzoeken om hulp bij euthanasie. Aanleiding voor de hausse is de media-aandacht voor het overlijden van de 17-jarige Noa uit Arnhem. Ze schreef een boek over haar verlangen naar de dood nadat ze als jong meisje was aangerand en verkracht. Noa vroeg de Levenseindekliniek om hulp, maar die wees haar af vanwege haar leeftijd. Het meisje overleed vorig weekend nadat ze was gestopt met eten en drinken.
 

Woensdag: Eindrapport klaar over geweld in de jeugdzorg vanaf 1945

Een aanzienlijk percentage van de kinderen die van 1945 tot nu in jeugdzorginstellingen of pleeggezinnen verbleven blijken onvoldoende te zijn beschermd tegen fysiek, psychisch en seksueel geweld. Toezichthoudende instanties hebben bij geweld onvoldoende ingegrepen. Dat blijkt uit het eindrapport van de Commissie De Winter. De commissie schat op basis van representatief onderzoek dat 1 op de 10 personen die ooit in de jeugdzorg verbleven, vaak tot zeer vaak geweld meemaakte. Geweld in pleeggezinnen kwam minder voor dan in instellingen. 
 

Donderdag: alternatief kankermedicijn ook vergoed

Uit onderzoek is steeds duidelijker geworden dat elke tumor biologisch uniek is en dat de behandeling daarom steeds vaker afgestemd moet worden op de individuele patiënt. Oncologen, geneesmiddelenproducenten, zorgverzekeraars en het Zorginstituut willen dat kankerpatiënten die baat hebben bij geneesmiddelen die niet zijn bedoeld voor hun type kanker, deze medicijnen toch kunnen gebruiken.
 

Vrijdag: Duitse reuzenteek ook gevaarlijk voor Nederlandse grensgebieden

In het grensgebied van Duitsland en Venlo zijn een aantal hyalomma-teken aangetroffen die zeer gevaarlijk kunnen zijn. De reuzenteek is maar liefst drie keer zo groot als de reguliere variant en het kan mensen op een afstand van 10 meter ruiken en volgen. De teek kan, net als kleinere varianten, tal van ziekten overdragen. Wat echter het meest schokkend is, is dat de aangetroffen dieren de winter in Duitsland hebben overleefd en dus al veel eerder in het seizoen actief zijn.
 

Bonus: Eerste rookvrije zone in Groningen

Groningen is de eerste gemeente in Nederland die de mogelijkheid heeft specifieke gebieden aan te wijzen waar het verboden is rook(gassen) te verspreiden. Doel is het beschermen van bezoekers van plaatsen als scholen, sportverenigingen en ziekenhuizen tegen hinder door rook(gassen). Vanaf nu is de openbare ruimte direct voor de hoofdingang van het UMCG een rookvrije zone. De gemeente Groningen heeft naast deze locatie ook het plein voor het Prins Claus Conservatorium van de Hanzehogeschool Groningen en de openbare ruimte bij het Alfa College in de Admiraal de Ruijterlaan aangewezen als rookvrije zone. 
 
Door: Nationale Zorggids