Normal_medicijnen_geneesmiddelen_pillen_pijnstiller

Het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) en de instanties die bepalen of een nieuw geneesmiddel wordt vergoed – zogenaamde payers - uit vrijwel de hele EU spraken gisteren over verregaande samenwerking en synergie van hun activiteiten. De bijeenkomst vond plaats bij Zorginstituut Nederland in Diemen. Dit meldt het Zorginstituut.

Begin dit jaar verhuisde de European Medicine Agency (EMA) van Londen naar Amsterdam. Die fysieke nabijheid maakt samenwerking tussen de EMA en het Zorginstituut een stuk makkelijker. Om die samenwerking ook in Europees verband te versoepelen, organiseerde het Zorginstituut een bijeenkomst tussen de EMA en onze Europese zusterorganisaties. Doel: efficiënter werken en dubbel werk voorkomen. De  EMA en de vergoedingsautoriteiten in de Europese Unie kwamen in deze brede samenstelling voor de tweede keer samen om de wederzijdse kennisuitwisseling en samenwerking te bevorderen om zo de tijdige en betaalbare toegang van patiënten tot nieuwe geneesmiddelen te verbeteren.

‘Early dialogue’

Een van die agendapunten is de oproep tot ‘early dialogue’ tussen EMA en de Europese payers, de betalende instanties die bepalen of een nieuw geneesmiddel wordt vergoed. Wie de payers zijn verschilt per EU-lidstaat; in Nederland zijn dat het Zorginstituut, de zorgverzekeraars en ministerie van Volksgezondheid. Uiteindelijk is het doel om zo vroeg mogelijk in het beoordelingsproces met de EMA in gesprek te gaan, zodat de wensen van de payers meegenomen kunnen worden in de studies die fabrikanten doen. Dat scheelt later in het proces een hoop werk en de fabrikant weet dan ook aan welke eisen zijn vergoedingsaanvraag moet voldoen.

Daarnaast hebben de payers de EMA verzocht om in haar rapportages meteen te vermelden voor welke precieze indicatie het medicijn tot de Europese markt wordt toegelaten. Zo wordt voorkomen dat bij pakketbeoordelingen veel weer opnieuw onderzocht wordt, terwijl al veel relevante informatie bij de EMA bekend is.

Horizonscanning

In dezelfde lijn ligt de wens van de payers dat de EMA eerder informatie deelt over geneesmiddelen die de komende jaren op de markt komen, de zogenaamde horizonscanning. De EMA weet vaak al 10 jaar eerder welke nieuwe geneesmiddelen er aankomen. Als zij die informatie eerder delen, kunnen andere autoriteiten hier veel beter op anticiperen. Dat versnelt het beoordelingsproces voor de nationale markten, waardoor een geneesmiddel ook sneller bij de patiënt kan zijn.

Door: Nationale Zorggids