Normal_massage_chiropraxie

Uit recent onderzoek van het CBS blijkt dat acht op de tien volwassenen onderzoek naar de werking en risico’s van alternatieve geneeswijzen belangrijk vindt. Ook vindt een meerderheid dat de overheid moet meebetalen aan onderzoek hiernaar. De Nederlandse Chiropractoren Associatie (NCA) juist wetenschappelijk onderzoek toe. Maar zoals het nu is, subsidieert de overheid alleen onderzoek naar geneeswijzen die in het basispakket zijn opgenomen maar niet de alternatieven die in het aanvullende pakket zitten, aldus de NCA in een persbericht. 

“Dan komen we ten eerste niet veel verder met het verbeteren van kennis en uiteindelijk de zorg voor onze patiënten”, zegt NCA-voorzitter Gitte Tønner. “Ten tweede zijn lang niet alle reguliere geneesmiddelen goed onderbouwd, en voor bepaalde indicaties zijn sommige alternatieve geneeswijzen bewezen werkzaam.” Een Belgisch tijdschrift voor huisartsen vroeg zich onlangs af of de termen regulier en alternatief niet achterhaald zijn.

‘Chiropraxie niet alternatief’

Volgens de KNMG zijn reguliere geneeswijzen “methoden van diagnostiek, preventie en behandeling die gebaseerd zijn op kennis, vaardigheden en ervaring die nodig zijn om de artsentitel te behalen en te behouden, die algemeen door de beroepsgroep worden aanvaard en deel uitmaken van de professionele standaard”. Tønner: “We zijn van mening dat chiropraxie conform de Nederlandse KNMG-definitie regulier is. NCA-chiropractoren voldoen aan alle criteria zoals genoemd, behalve dat er geen titelbescherming is voor chiropractoren. Alle huidige wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen en aanbevelingen omtrent lage rugklachten zijn op het lijf van een chiropractor geschreven. Feitelijk horen wij bij reguliere, oftewel bewezen eerstelijnszorg.”

VU onderbouwt effectiviteit manipulatie

Een team wetenschappers op de Vrije Universiteit heeft dit jaar een artikel gepubliceerd in het British Medical Journal in samenwerking met de Cochrane Library. Onder de leiding van Dr. Sidney Rubinstein PhD, concluderen ze als samenvatting van veel onderzoeken, dat spinale manipulatie even goed en in sommige gevallen beter werkt dan al bestaande gangbare methodes om van lage rugklachten af te komen.

Deense studenten chiropraxie en studenten geneeskunde trekken al sinds 1994 met elkaar op in de collegezalen. Deense chiropractoren genieten titelbescherming en wetgeving op gelijke voorwaarden als de rest van de regulire gezondheidszorg en werken daar veelal in ziekenhuizen en multidisciplinaire centra. “Waarom loopt Nederland achter op dit vlak?”

Door: Nationale Zorggids