Normal_geld_medicijnen

De Tweede Kamer debatteert met minister Bruins van Medische Zorg over een wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen die tot een prijsdaling moet leiden. Voor het vaststellen van maximumprijzen van geneesmiddelen gaat minister Bruins uit van het gemiddelde van de prijzen van vergelijkbare geneesmiddelen in vier referentielanden, namelijk België, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Omdat die prijzen in Duitsland zeer hoog zijn, stelt hij voor om voortaan Noorwegen als referentieland te gebruiken in plaats van Duitsland. Dit meldt Tweede Kamer.

De minister heeft met zijn voorstel een juiste balans gevonden tussen de betaalbaarheid en de beschikbaarheid van medicijnen, betoogt Van den Berg (CDA). Arno Rutte (VVD) wijst erop dat er tot 300 miljoen mee kan worden bespaard. Mulder (PVV) dringt erop aan om het bespaarde geld ten goede te laten komen aan de zorg.

De kwaliteit, de veiligheid en de toegankelijkheid van medicijnen in Nederland staan op een hoog niveau, zegt Bruins. Met zijn voorstel bereikt hij naar eigen zeggen een mooie besparing en garandeert hij dat Nederlandse patiënten snel toegang houden tot nieuwe middelen. De besparing is al ingeboekt bij het regeerakkoord, dus er komt geen extra geld voor de zorg beschikbaar, aldus de bewindsman.

Meer mogelijkheden tot besparing

Farmaceutische bedrijven zijn niet gezond en vooral begaan met hun aandeelhouders, meent Ellemeet (GroenLinks). Zij vindt het wetsvoorstel een stap in de goede richting, maar zij wil in samenwerking met zo veel mogelijk Europese landen verder gaan. Ook Van Gerven (SP) wil meer doen om "de macht van Big Pharma te beteugelen". Nederland zou bijvoorbeeld niet kunnen kiezen voor het gemiddelde van de vier huidige referentielanden, maar voor het referentieland met de laagste prijs.

Neem de Noorse berekeningswijze over, zegt Ploumen (PvdA). Dat land werkt met negen referentielanden. Als Nederland Noorwegen aan die negen landen toevoegt en dan kiest voor het gemiddelde van de drie landen met het laagste prijsniveau, kan veel extra geld worden bespaard.

De Kamer stemt op 2 juli over het wetsvoorstel en de ingediende moties.