Normal_koffer__zorg__ziekenhuis

Verzekeraars kunnen ervoor kiezen om hun verzekerden te adviseren voor een bepaalde zorgaanbieder te kiezen. Dit wordt door twee op de vijf verzekerden gewaardeerd en een derde van de verzekerden zou zelf contact opnemen met een verzekeraar voor zorgadvies-service. Volgens onderzoeksinstituut Nivel hangt de waardering van het advies af van de leeftijd en het opleidingsniveau van de verzekerde en van ontvangen adviezen uit het verleden. Dit meldt Nivel. 

Het is niet zonder reden dat verzekeraars klanten benaderen voor advies over een geschikte zorgaanbieder. Zij onderhandelen met zorgaanbieders over de kwaliteit en de prijs van zorg, zodat verzekerden de best mogelijke zorg voor de juiste prijs krijgen. Hun onderhandelingspositie versterkt als zij verzekerden naar de geselecteerde zorgaanbieders kunnen sturen.

35 procent van de door Nivel ondervraagde verzekerden zou zelf op de verzekeraar afstappen voor advies over zorg. 32 procent had hier geen antwoord op. Met name ouderen en klanten die eerder goed advies hebben ontvangen, nemen sneller contact op met hun verzekeraar voor begeleiding naar zorg.
Nog eens 42 procent zou er geen problemen mee hebben als hun zorgverzekeraar hen zou benaderen voor advies. 26 procent wist nog niet of zij advies op initiatief van de verzekeraar zouden waarderen. Ook hier lijken met name ouderen open te staan voor advies. 

Door: Nationale Zorggids