Normal_stethoscoop_rekening

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) legt zorgverzekeraars VGZ, CZ en DSW een waarschuwing op. De zorgverzekeraars krijgen deze waarschuwing omdat zij onvoldoende transparant zijn geweest naar zorgaanbieders tijdens het zorginkoopproces. Dit meldt de NZa.

De overtredingen kwamen aan het licht na meldingen en handhavingsverzoeken. Uit onderzoek van de NZa is gebleken dat deze verzekeraars één of meerdere wijzigingen in het zorginkoopproces niet tijdig en niet op de juiste manier hebben bekendgemaakt.

Zorgen om signalen

De NZa heeft nu meerdere malen vastgesteld dat verschillende verzekeraars de regeling transparantie zorginkoopproces overtreden. Een aantal zaken van worden nog onderzocht. Deze signalen baart de zorgautoriteit zorgen, omdat een transparant inkoopproces een belangrijke voorwaarde is om te komen tot goede zorginkoop voor verzekerden.

Anderen informeren

Door de waarschuwingen voor VGZ, CZ en DSW openbaar te maken wil de NZa verzekerden, zorgaanbieders en andere zorgverzekeraars informeren. De NZa is voornemens om in het huidige zorginkoopseizoen harder op te treden tegen overtredingen van de regeling. 

Door: Nationale Zorggids