Normal_verpleegkunde__palliatieve_zorg__ouderenzorg

Tijdens de gesprekken over contracten tussen zorgverzekeraars en ziekenhuizen zou er meer aandacht moeten zijn voor de inzet van zinnige zorg en de visie op de regio. Nu gaan de gesprekken voornamelijk over de prijs en het volume van de zorg die ingekocht worden. De verschuiving in thema’s wordt aangemoedigd door zorgverkopers van ziekenhuizen. Dit meldt Skipr.

Hoewel de gespreken de laatste paar jaren al steeds meer gaan over zinnige zorg, is er nog veel te verbeteren. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan met meerjarencontracten, waar steeds meer ziekenhuizen en zorgverzekeraars mee werken. Daarin is meer ruimte voor de kwaliteit van zorg in plaats van de prijs, omdat er over meerdere jaren wordt besloten. In ongeveer 60 procent van de onderhandelingsgesprekken gaat het nu over prijs en volume, aldus bureau IG&H Consulting dat onderzoek deed naar dit onderwerp. In de toekomst moet het gespreksaandeel voor zinnige zorg over de 50 procent heen gaan.

Regionale visie

Zorgverkopers zijn het meest tevreden over zorgverzekeraars Zilveren Kruis en VGZ. Zij zouden als het meest professioneel worden gezien en hebben hun zorginkoop op orde. Om nog meer tevredenheid te krijgen en zinnige zorg breder in te zetten, kan volgens IG&H Consulting ook gekeken worden naar de regionale visie. “Zet een gezamenlijke projectgroep op, stel data open voor elkaar en maak samen de analyse.” Bepaalde regio’s kampen meer met specifieke gezondheidsklachten dan anderen. Door te kijken hoe samen de zorg zo goed mogelijk op de patiënt kan worden afgestemd, is dat positief voor de patiënt, zorgverzekeraar en de zorgaanbieder.

Door: Nationale Zorggids