Normal_geld

Zorgverzekeraars en ziekenhuizen maken slechts beperkt gebruik van de beschikbare gelden om het verplaatsen, voorkomen en vervangen van ziekenhuiszorg te financieren. Dit blijkt uit een nieuwe monitor van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De zorgautoriteit roept verzekeraars en zorgaanbieders op om de oorzaken hiervan te onderzoeken en te bekijken hoe de beschikbare transformatiegelden wel besteed kunnen worden, meldt NZa. 

De komende tijd gaat de NZa intensiever toezien op de afspraken die de verschillende partijen maken in het kader van de transformatiegelden. Er daarbij ook op de transformatiebeweging in zijn geheel. Zorgverzekeraars en ziekenhuizen geven aan dat zij wel afspraken maken in het kader van de juiste zorg op de juiste plek maar dat ze hier niet altijd de transformatiegelden voor inzetten.

Om initiatieven op het gebied van de juiste zorg op de juiste plek te ondersteunen, zijn in het hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg 2019-2022 transformatiegelden beschikbaar gesteld. In totaal gaat het om 42 miljoen euro over de hele periode. In totaal is voor 2019 70 miljoen euro beschikbaar.

Uit de monitor van de NZa blijkt dat er per 1 april 2019 nog beperkt definitief is gecontracteerd tussen zorgverzekeraars en ziekenhuizen. Bovendien bevatten slechts negen van de 303 ontvangen (concept)afspraken een concrete afspraak over transformatiegelden. Hiermee is in totaal 1,5 miljoen euro gemoeid. Zes zorgverzekeraars, waaronder de vier grootste, verwachten in totaal nog 49 aanvullende afspraken te maken voor een totaal van 27,5 miljoen euro aan transformatiegelden. Het is nog niet zeker dat dit bedrag ook zal worden benut. Ziekenhuizen verwachten nog minder te besteden.

Het is belangrijk dat zorgaanbieders met goede initiatieven komen om duurdere zorg te voorkomen, zorg dichterbij de mensen thuis te organiseren als dat kan. En zorg waar mogelijk te vervangen door andere zorg zoals digitale zorg. Zorgverzekeraars moeten dit op een heldere en  consistente manier beoordelen en goede initiatieven vergoeden. Het beschikbare geld is bedoeld om deze beweging te versnellen zodat mensen ook in de toekomst de beschikking houden over goede en betaalbare zorg. 

Door: Nationale Zorggids