Normal_geld__munten__centen

Iemand die geen basisverzekeringen voor zorg heeft afgesloten, wordt door het CAK alsnog aangemeld bij een zorgverzekeraar. De premie wordt dan ingehouden op het inkomen. Medische zorg afnemen zonder verzekering betekent dat de kosten uit eigen portemonnee moeten komen. 


Voordat het CAK iemand aanmeldt bij een zorgverzekeraar, krijgt hij een brief met daarin het verzoek om binnen drie maanden een zorgverzekering af te sluiten of aan te tonen dat hij geen verzekering nodig heeft (bijvoorbeeld wegens gemoedsbezwaren). Gebeurt dit niet, dan volgt een boete ter hoogte van 402,24 euro. 

Na twee boetes (van 402,24 euro per stuk) meldt het CAK de niet-verzekerde aan bij een zorgverzekeraar. Het CAK houdt dan 12 maanden premie in op de inkomsten. Dit heet een bestuursrechtelijke premie (130 procent van de standaardpremie). Zonder een vast inkomen komt er een maandelijkse acceptgiro in de brievenbus te liggen.

De premie voor de zorgverzekering hoeft niet met terugwerkende kracht zelf betaald te worden. In periode waarin iemand niet verzekerd was, moeten de medische kosten wel zelf betaald worden. 

Door: Nationale Zorggids
Bron: Rijksoverheid