Normal_portemonnee_geld

De gemeentepolis is een gemeentelijke collectieve zorgverzekering die bestaat uit een basis- en een aanvullende verzekering voor inwoners met een laag inkomen. Deze polis kent op dit moment een groot bereik, maar contracten tussen gemeenten en verzekeraars lijken moeilijker tot stand te komen. Om het effect van de gemeentepolis te vergroten en de houdbaarheid ervan te verbeteren, zijn aanvullende stappen mogelijk. Dit meldt het Centraal Planbureau (CPB).

Door de gemeentepolis hoeven lage inkomens geen zorg te mijden en lopen zij minder risico om plotseling voor hoge zorguitgaven te komen te staan. Veel gemeenten subsidiëren ook de aanvullende zorgverzekering, zodat deze beter toegankelijk wordt voor lage inkomens. Daarnaast kunnen gemeenten via de  gemeentepolis wanbetaling tegengaan door de nominale premie rechtstreeks in te houden op de bijstandsuitkering.

Eigen risico vervangen door een no-claim

Om de collectiviteitspolis te verbeteren zou ten eerste kunnen worden nagegaan of zorgverzekeraars voldoende worden gecompenseerd voor de zorgkosten via de risicoverevening, zodat de verzekering ook voor hen financieel aantrekkelijk blijft. Daarnaast is het aanbieden van een basisverzekering met een beperkte aanvullende verzekering van belang, opdat alle verzekerden met een laag inkomen terecht kunnen bij de gemeentepolis, dus ook degenen die geen uitgebreide aanvullende verzekering nodig hebben. Tot slot kan het verplicht eigen risico vervangen worden door een no-claim, al dan niet in combinatie met het aftoppen van de hoogte van de no-claim. Dit voorkomt dat lage inkomens plotseling worden geconfronteerd met hoge zorgkosten.

Wanbetalers voorkomen 

Door de gemeentepolis hebben mensen met lage inkomens en hoge zorgkosten toegang tot een betaalbare aanvullende zorgverzekering. Bijkomend voordeel is dat de gemeente dicht op de premiebetaling zit; ze kan bijvoorbeeld voorstellen om de premie in te houden op een eventuele uitkering, Hierdoor  kan voorkómen worden dat mensen in de wanbetalersregeling terechtkomen. 

Premie dekt kosten onvoldoende 

Contracten tussen gemeenten en verzekeraars over de polis lijken moeilijker tot stand te komen. Een reden die zorgverzekeraars noemen, is dat de premie van de gemeentepolis de kosten onvoldoende dekt. Dat komt door de relatief hoge zorgkosten van de doelgroep. Dit is van belang omdat de collectieve zorgverzekering een waardevol instrument kan zijn voor armoedebestrijding, betere gezondheid en schuldpreventie.

Door: Nationale Zorggids