Logo_cak_logo

Daniëlle van der Vliet is per 1 september 2019 bestuursvoorzitter van het CAK, de publieke dienstverlener die in opdracht van de overheid regeling uitvoert zoals het vaststellen en innen van de eigen bijdrage. Van der Vliet is sinds vorig jaar lid van de raad van bestuur van het CAK en vervulde daarvoor verschillende bestuurlijke rollen bij de Rabobank. Dit meldt Rijksoverheid. 

Als publieke dienstverlener voor de overheid stelt het CAK de eigen bijdragen voor de Wet langdurige Zorg of voor gemeenten vast en int het deze bijdrage voor de Wlz en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ook.

Boetes voor onverzekerden 

CAK deelt ook boetes uit als iemand geen zorgverzekering heeft. Eerst stuurt de instelling een brief met het verzoek tot aanmelding. Sluit iemand niet binnen drie maanden een zorgverzekering af, dan volgt een boete van 402,24 euro. Na twee boetes (van 402,24 euro per stuk) meldt het CAK de niet-verzekerde aan bij een zorgverzekeraar. Het CAK houdt dan 12 maanden premie in op de inkomsten.

Door: Nationale Zorggids