Normal_koning__willem-alexander

Zijne Majesteit de Koning heeft op 4 september samen met minister Bruins voor Medische Zorg een bezoek gebracht aan Blauwe Zorg in Maastricht. Het bezoek aan de initiatieven Blauwe Zorg in de wijk en de Stadspoli stond in het teken van ‘De juiste zorg op de juiste plek’. Dit meldt Koninklijk Huis.

Het zeker stellen van de toegang tot goede zorg voor iedereen, voor nu en in de toekomst, gebeurt onder het motto ‘De juiste zorg op de juiste plek’. Specialisten uit de zorg en het sociaal domein hebben in 2018 op eigen initiatief aanbevelingen gedaan om dit te bereiken. Zorg kan bijvoorbeeld voorkomen worden door gezond gedrag. Maar zorg kan ook gemakkelijker worden gemaakt voor mensen, door deze dichter bij hun persoonlijke omgeving te organiseren en traditionele vormen van zorg te vervangen door e-Health.

Samenwerking in de regio

Blauwe Zorg in Maastricht is een succesvol voorbeeld van samenwerking in de regio onder het motto ‘De juiste zorg op de juiste plek’. Blauwe Zorg werd in 2013 gestart met steun van het ministerie van Volksgezondheid om zorg in de wijk te optimaliseren. Zorgverzekeraar VGZ, Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+), gemeente Maastricht, huisartsen, zorg- en welzijnsorganisaties, Burgerkracht Limburg en Provincie Limburg werken samen om de beste toegang tot zorg en de beste kwaliteit van zorg te kunnen bieden.

Geen doorverwijzing nodig

De Koning en minister Bruins gingen tijdens hun bezoek in gesprek met initiatiefnemers over hun motivatie Blauwe Zorg te starten. Bij Gezondheidscentrum Huisartsen Maastricht Oost vertelden zorgverleners hoe zij door Blauwe Zorg in de wijk anders zijn gaan werken en wat dit betekent voor de samenwerking. Onder anderen een psychiater, een gezinsondersteuner jeugd en een huisarts deelden hun ervaringen. Zo hoeven gezinnen door de hulp van een ondersteuner, vaak niet meer te worden doorverwezen naar gespecialiseerde zorg. Ook spraken de Koning en de minister met patiënten en ervaringsdeskundigen.

Het bezoek werd voortgezet bij de Stadspoli, waar specialisten uit het MUMC+ en huisartsen vertelden hoe de zorg sinds 2014 dichtbij de wijkbewoners, buiten het ziekenhuis, wordt geleverd. Door de inzet van specialisten op de stadspoli kan de druk op de specialistische zorg in het ziekenhuis worden verminderd, kunnen patiënten sneller worden geholpen en kunnen bovendien kosten worden bespaard.

Door: Nationale Zorggids