Normal_mantelzorg__thuiszorg

9 procent van de wijkverpleegkundige zorg vond in 2018 plaats zonder contract met zorgverzekeraar. In 2017 ging het nog slechts om 7,4 procent en het jaar daarvoor om 4,3 procent. Wijkverpleegkundige zorg leveren zonder contract betekent duurdere zorg, zo blijkt uit nieuw Vektis-onderzoek. Ongecontracteerde bedrijven kunnen meer vragen voor zorg omdat zij niet gebonden zijn aan de maximumtarieven voor gecontracteerde wijkverpleging. Bedrijven die niet-gecontracteerde zorg leveren, verlenen bovendien dubbel zoveel zorg. Dit meldt het Algemeen Dagblad. 

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid maakt zich zorgen om deze ontwikkelingen, omdat het aanbod versnippert en bovendien niet in lijn zijn met het gewenste scenario ‘waarin integrale zorg wordt verleend door herkenbare en aanspreekbare teams wijkverpleging’. 

Zorg eerlijk houden

Wat hij ook vreest is dat de urenverdeling oneerlijk wordt en dat de ene patiënt onnodig veel uren zorg krijgt, terwijl de ander zonder komt te zitten. De Jonge presenteert binnenkort een wetswijziging die de overheid in staat stelt om, waar nodig, een vaste vergoedingshoogte voor niet-gecontracteerde zorg op te leggen. Zo wordt deze taak uit handen van de verzekeraars genomen.

Zorgverzekeraars moeten een deel van de niet-gecontracteerde zorg vergoeden, wat neerkomt op ongeveer 70 tot 80 procent van het gemiddeld gecontracteerde tarief. 

Door: Nationale Zorggids