Normal_astma

Zorginstituut Nederland werkt aan een beoordeling van hooggebergtebehandeling voor mensen met zeer ernstig astma die niet met medicatie onder controle is te krijgen. Een concept-standpunt is begin deze zomer voor inhoudelijke raadpleging toegestuurd aan patiëntenverenigingen, zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Woensdag 4 september organiseerde het Zorginstituut een speciale hoorzitting waar deze partijen de mogelijkheid kregen hun schriftelijke reacties mondeling toe te lichten. Dit meldt Zorginstituut Nederland. 

Het Zorginstituut komt eind 2019 met een definitief standpunt dat duidelijkheid biedt of longrevalidatie in het hooggebergte van Davos (Zwitserland) meerwaarde heeft ten opzichte van longrevalidatie op zeeniveau bij behandelcentra in Nederland. Beide behandelvormen worden nu via de basisverzekering vergoed voor mensen met ernstig oncontroleerbaar (refractair) astma.

Beoordeling in 2014

In Nederland hebben in totaal naar schatting 641.000 mensen astma. Sinds een beoordeling van hooggebergtebehandeling door het Zorginstituut in 2014, wordt deze niet langer vergoed voor het merendeel van alle patiënten. Voor volwassenen en kinderen met refractair astma bleef longrevalidatie in het hooggebergte vergoed via het basispakket, op voorwaarde dat er door de betrokken zorgpartijen wetenschappelijk onderzoek zou worden gedaan naar de meerwaarde ten opzichte van behandeling in Nederland.

Hoorzitting borgt maximale zorgvuldigheid

Astmapatiënten revalideren al sinds de jaren '50 van de vorige eeuw in het hooggebergte van Davos. Als extra stap in het duidingsproces heeft het Zorginstituut de hoorzitting georganiseerd om maximale zorgvuldigheid te betrachten bij het ophalen, analyseren en verwerken van de reacties van de betrokken zorgpartijen. Wanneer dit proces is afgerond is de Wetenschappelijke Adviesraad van het Zorginstituut aan zet. 

De WAR adviseert het Zorginstituut over de kwaliteit van het wetenschappelijke bewijs en de overige overwegingen en argumenten die bij de beoordeling een rol spelen. Het Zorginstituut weegt daaropvolgend alle relevante informatie en stelt op basis daarvan een definitief standpunt vast over ‘de stand van de wetenschap en praktijk’ bij longrevalidatie in het hooggebergte. Standpunten van het Zorginstituut worden overgenomen door minister Bruno Bruins voor Medische Zorg.

Door: Nationale Zorggids