Normal_online_zorgverzekering_afsluiten

Zorgverzekeraars bieden binnen concerns nog steeds veel dezelfde polissen aan onder verschillende merknamen en voor uiteenlopende premies, zo blijkt uit de nieuwste NZa-monitor. Ook steeg de gemiddelde premie en is het aantal zorgverzekeraars dit jaar met vier gestegen naar 59. Dit meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). 

De NZa ziet het aanbod groeien, maar daarbinnen lijkt de keuze niet groter. Van de 59 polissen waren er 23 gelijk of bijna gelijk aan een andere polis binnen hetzelfde concern. Wel verschillen de premies voor deze polissen. Eén concern biedt dezelfde polis zelfs zes keer aan onder verschillende merknamen. Dit maakt het voor verzekerden onnodig lastig om een keuze te maken voor een polis. De NZa wil dat de zorgverzekeraars heroverwegen om nagenoeg gelijke verzekeringen te schrappen. En, om verzekerden een goed geïnformeerde keuze te laten maken, is beter ontsluitende informatie nodig.

Risicoverevening

Zorgverzekeraars krijgen met de risicoverevening een compensatie voor verschillen in zorgkosten van hun verzekerden. De manier waarop deze risicoverevening nu wordt bepaald, heeft het risico in zich dat het voor verzekeraars loont om te sturen op winstgevende groepen verzekerden. Een onwenselijke situatie, zegt de NZa die de oproep doet om de risicoverevening steeds te verbeteren en naar nieuwe methoden te zoeken om voorspelbare winsten en verliezen zo veel mogelijk te beperken.

Aanvullende verzekeringen voor vrijwillig eigen risico

Voor het eerst sinds jaren zijn er weer aanvullende verzekeringen op de markt voor het vrijwillig eigen risico. Hier is de NZa niet blij mee en heeft de zorgverzekeraars in kwestie hier op aangesproken. Zorgverzekeraars omzeilen zo namelijk het verbod op premiedifferentiatie. Een beperkte groep – seizoensarbeiders en studenten aan medische opleidingen bijvoorbeeld – kunnen deze verzekering voor een klein bedrag afsluiten. Zij krijgen dan maximale premiekorting, omdat ze een hoog vrijwillig eigen risico hebben. Zo betalen ze fors minder premie dan verzekerden die deze aanvullende verzekering niet kunnen afsluiten.  

Door: Nationale Zorggids