Normal_oudere_hand_bejaard

Mensen met een beperking of chronische ziekte hebben te maken met een nauwelijks of niet op te brengen stapeling van zorgkosten en hoge eigen betalingen. In een gezamenlijke brief vragen verschillende organisaties, waaronder brancheorganisatie Ieder(in), extra maatregelen tegen deze opeenstapeling van zware financiële lasten. Dit meldt Ieder(in).

Mensen met een beperking of chronische ziekte betalen niet alleen de zorgverzekering, eigen risico en eigen bijdragen voor gemeentelijke zorg en ondersteuning (Wmo) en Wet langdurige zorg (Wlz) en zorgverzekering. Zij betalen ook voor niet-verzekerde zorg zoals hulpmiddelen, fysiotherapie, maaltijdvoorzieningen en medicijnen.

Extra woonkosten

Daar bovenop komen nog hogere leef- en woonkosten, bijvoorbeeld voor vervoer en aangepast wonen. Het totaal aan kosten kan voor sommige huishoudens oplopen van wel enkele honderden tot soms duizenden euro’s extra per jaar. Dit zijn extra lasten die moeten worden opgebracht vanwege een beperking of chronische ziekte.

Maatregelen nodig

Ieder(in), samen met Per Saldo, Reuma Nederland, LOC, KBO-PCOB en de Patiëntenfederatie Nederland vragen daarom aan de Tweede Kamer en minister De Jonge van Volksgezondheid om maatregelen. Zo moet het verplichte en vrijwillige eigen risico voor de zorgverzekering omlaag of worden afgeschaft. “Pak de hoge eigen bijdrage voor langdurige zorg (Wlz) aan. Veel ouderen en mensen met een beperking doen geen aanvraag voor de Wlz omdat de eigen bijdragen hoger kunnen zijn dan voor de zorgverzekering of Wmo. Mensen krijgen daardoor niet de zorg die ze wel nodig hebben. Bij degenen die een aanvraag doen, loopt de eigen bijdrage vaak zo hoog op dat ze in financiële problemen komen”, aldus Ieder(in). Ook moeten mensen die eigen bijdragen betalen voor langdurige zorg in instellingen (Wlz) genoeg geld overhouden voor eigen uitgaven (‘zak- en kleedgeld’).

Informatie begrijpelijker

De informatie over eigen betalingen in de zorg kunnen veel overzichtelijker en begrijpelijker. Het is belangrijk voor mensen om tijdig te weten welke zorg en bijkomende kosten ze zelf moeten betalen. Ook om te voorkomen dat ze diep in de financiële problemen komen. De Tweede Kamer bespreekt op vandaag de eigen betalingen in de zorg.

Door: Nationale Zorggids