Normal_ziekenhuis__wachtruimte

Een aanvullende behandeling met Hypertherme Intraperitoneale Chemotherapie (HIPEC) bij patiënten met een stadium III dikke darmkanker en een hoog risico op buikvliesuitzaaiingen is niet bewezen effectief. Hierdoor kan deze behandeling geen deel gaan uitmaken van het basispakket. Bij HIPEC spoelt een arts de buik van een patiënt preventief met verwarmde chemotherapie, met de intentie de eventueel aanwezige tumorcellen te bestrijden. Dit meldt Zorginstituut Nederland. 

Per 1 april 2015 is aanvullende behandeling met HIPEC bij patiënten met een stadium III coloncarcinoom (dikke darmkanker) en een hoog risico op uitzaaiingen naar het buikvlies voorwaardelijk toegelaten tot het basispakket voor een periode van 4,5 jaar. Omdat de periode van voorwaardelijke toelating voor deze interventie bijna afloopt, heeft het Zorginstituut beoordeeld of het toevoegen van HIPEC aan de standaardbehandeling bij deze patiëntengroep voldoet aan het criterium ‘de stand van de wetenschap en praktijk’. 

Op basis van de verzamelde onderzoeksresultaten concludeert het Zorginstituut nu, dat het toevoegen van HIPEC aan de standaardbehandeling niet leidt tot aantoonbare meerwaarde voor deze patiënten. Behandelaars, patiënten en verzekeraars zijn het eens met dit standpunt en komen tot dezelfde conclusie.

Voorwaardelijke toelating

De minister voor Medische Zorg en Sport heeft de mogelijkheid om behandelingen en geneesmiddelen die niet voldoen aan het wettelijke criterium ‘de stand van de wetenschap en praktijk’ voorwaardelijk toe te laten tot het basispakket. De voorwaarde is dat binnen een bepaalde periode gegevens over de effectiviteit en kosteneffectiviteit van de interventie worden verzameld. Verzekerden krijgen de zorg uitsluitend vergoed vanuit de basisverzekering, als zij deelnemen aan het onderzoek dat aan de voorwaardelijke toelating is gekoppeld. Dit specifieke onderzoek werd gefinancierd door ZonMw.

Door: Nationale Zorggids