Normal_geld__pennen__contract__afspraak

Zorgverzekeraars en ziekenhuizen hebben gezamenlijke doelen gesteld in het hoofdlijnenakkoord voor de medisch-specialistische zorg. Er zijn onder meer afspraken gemaakt om burgers meer zorg op maat te leveren, onder andere door meer in te zetten op de juiste zorg op de juiste plek. Waarbij het stimuleren van preventie, innovatie en substitutie belangrijk is. In de inkoopcontracten voor 2019 zag de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hier te weinig van terug. De NZa verwacht dat ziekenhuizen en zorgverzekeraars, die nu middenin nieuwe onderhandelingen zitten, nu wél concrete afspraken maken in deze contracten. Dit meldt NZa. 

Afspraken over transformatiegelden komen nog nauwelijks van de grond en ook het overnemen van medische handelingen van de medisch specialist door bijvoorbeeld een verpleegkundig specialist of physician assistant komt te weinig aan bod.

De NZa acht het noodzaak dat er meer aandacht is voor substitutie, taakherschikking, innovatie en preventie in de contractering. Alleen zo kan namelijk de zorg toegankelijk en betaalbaar blijven. Daarom gaat de Zorgautoriteit afspraken hierover monitoren en onder meer beoordelen of er afspraken over belonen van toegevoegde waarde in plaats van volume worden gemaakt. Ofwel: gezondheidswinst in plaats van aantallen behandeling. 

Door: Nationale Zorggids