Normal_notities__papieren__administratie__boekhouding__rapporten

Het verminderen van administratieve lasten in de wijkverpleging is volgens (Ont)Regel de Zorg goed op weg. Uit recente gesprekken met organisaties in de wijkverpleging en een in september uitgevoerde enquête, blijkt dat de meeste organisaties inmiddels ófwel werken met de alternatieve registratiestandaard ‘zorgplan=planning=realisatie, tenzij’ óf bezig zijn met de overstap. Dit meldt ORDZ.

Eén van de belangrijkste punten bij het verminderen van administratieve lasten in de wijkverpleging is het afschaffen van de vijfminutregistratie. Het doel is dat per 1 januari 2020 alle aanbieders zijn overgestapt op de alternatieve registratiewijze of een ander registratiewijze gebruiken die voor wijkverpleegkundigen minder registratielast geeft.

Methode verfijnen

De alternatieve registratiestandaard ‘zorgplan=planning=realisatie, tenzij’ wordt nu gebruikt door 65 procent van de organisaties. Bij een deel van hen is de methode nog wel te verfijnen. Zij gebruiken de ‘tenzij’ om de minutenregistratie achteraf na te bootsen. Dat houdt de administratieve last in stand, terwijl dit niet meer nodig is.

Het is volgens ORDZ belangrijk om een echte omslag te maken door het denken in minuten los te laten en te steunen op een goede planning. Kleine afwijkingen in de planning, omdat de zorg iets langer of korter duurt op een dag, hoeven op deze manier niet meer aangepast te worden.

Structurele en incidentele afwijkingen

Structurele afwijkingen worden verwerkt in een nieuwe planning, omdat deze veranderingen effect hebben op het zorgplan en de daarvan afgeleide tijdsindicatie. De ‘tenzij’ is bedoeld om noodzakelijke correcties achteraf, zoals cliënten die uitvallen, op te nemen in de planning. Over het algemeen zullen dit incidentele afwijkingen zijn naar aanleiding van een gebeurtenis of omstandigheid die dag en daarom terug te vinden in de voortgangsrapportage. Omgaan met de ‘tenzij’ is een proces van leren en verbeteren. Doel is om te werken met een robuuste planning, waardoor het werken met de ‘tenzij’ steeds minder nodig is.

Door: Nationale Zorggids