Normal_geld__pennen__contract__afspraak

De Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) en InEen hebben een tweejarig contract getekend met zorgverzekeraar Zilveren Kruis, met daarin afspraken van het hoofdijnenakkoord Huisartsenzorg. Dit meldt Zilveren Kruis. 

“Een belangrijke wens van de huisarts is om meer tijd voor de patiënt te hebben. Daarom stellen we de groeiruimte uit het Hoofdlijnenakkoord (1,5 procent in 2020) voor een groot deel beschikbaar voor de versterking van het basisteam van de huisarts”, zegt directeur Zorginkoop Olivier Gerrits.

De huisartsen en eerstelijnszorg hebben tevens ruimte om zich te richten op regionale initiatieven voor betere samenwerking en het organiseren van de juiste zorg op de juiste plek. In 2021 is ook groeiruimte (2 procent) afgesproken, maar voor nadere uitwerking daarvan gaan de partijen begin 2020 in overleg.

Door: Nationale Zorggids