Normal_administratie_registratie_papierwerk

Voor de materiële controle van de sector wijkverpleging verkorten de zorgverzekeraars de maximale termijn. Waar zij nu nog vijf jaar na dato materiële controles kunnen uitvoeren, is dat per 2020 maximaal 2 jaar. Door verkorting van de controletermijn, hebben de verzekeraars én aanbieders van wijkverpleging minder administratief werk. Dit meldt Zorgverzekeraars Nederland. 

De huidige termijn van 5 jaar, zorgt ervoor dat wijkverpleegkundigen en verzekeraars soms diep moeten graven in hun administratie. Het platform (Ont)Regel de Zorg wenste enige tijd geleden een verkorting hiervan en daaraan geven de zorgverzekeraar nu gehoor. 

Door: Nationale Zorggids