Logo_logo_univ_

De premie van de meest gekozen zorgpolis bij Univé, ‘Zorg Geregeld’, daalt in 2020 met 1 euro per maand. De premie van deze naturapolis is vastgesteld op 119,95 per maand. De restitutieverzekering ‘Univé Zorg Vrij’ stijgt volgend jaar met iets minder dan 2  euro per maand naar 127,89 euro. Met deze polis kunnen klanten naar alle ziekenhuizen van hun keuze. Dit meldt Univé.

Veel Univé klanten maken voor hun zorgverzekering gebruik van een collectiviteitskorting. Het kabinet heeft eerder bepaald dat deze korting in 2020 moet dalen van maximaal 10 procent naar maximaal 5 procent. Voor een aantal klanten van Univé houdt dit in dat de premie ondanks de daling uiteindelijk wel stijgt.

Preventie

Ook in 2020 vindt Univé  preventie in de zorgverzekering erg belangrijk. Ron Bavelaar, voorzitter van de RvB van Univé: “Bij Univé zetten we al een aantal jaar in op voorkomen en beperken, bijvoorbeeld met vergoedingen voor EHBO-cursussen, valpreventietrainingen en ‘Keer diabetes 2 om’ waar mensen door hun levensstijl te wijzigen zelfs helemaal zonder medicijnen kunnen. Daarnaast maken we afspraken met zorgverleners.”

Aanvullende pakketten

De premies voor de aanvullende pakketten laten geen of een beperkte stijging zien voor 2020. De Tand Goed, voor gezinnen die verwachten dat hun kinderen een beugel gaan krijgen, blijft gelijk op 13,95 euro. De ‘Aanvullend Goed’, waar veel vergoedingen in opgenomen zijn, stijgt met 0,20 cent naar 9,95 euro.

De premie van de goedkoopste polis,‘Univé Zorg Select’ wordt later vandaag bekend gemaakt. Bij Univé hebben ruim 750.000 verzekerden een zorgpolis.

Door: Nationale Zorggids