Normal_ict__laptop__computer__toetsenbord__digitaal

Zes van de tien grootste zorgverzekeraars laten mensen met dementie in de kou staan als het gaat om duidelijke informatie over vergoedingen voor dementiezorg, zegt Alzheimer Nederland. De organisatie vergeleek de informatie op de websites van Zilveren Kruis, CZ, Menzis, VGZ, DSW, ONVZ, Zorg en Zekerheid, Salland, De Friesland en de Amersfoortse. Dit meldt Alzheimer Nederland. 

Op de sites van VGZ en CZ is de informatie over dementiezorg goed vindbaar. Bij Menzis en De  Friesland is dat wat moeilijker en bij de overige zes verzekeraars is helemaal geen informatie te vinden over vergoedingen voor dementiezorg, zoals casemanagement.

Casemanagement dementie 

“Bij hen ontbreekt in het vergoedingenoverzicht bijvoorbeeld informatie over casemanagement dementie – vaste begeleiding van mensen met dementie en hun naasten – of die is weggestopt in de verzekeringsvoorwaarden. Terwijl mantelzorgers de casemanager juist zien als een van de meest noodzakelijke vormen van ondersteuning én vaak niet weten waar de hulp beschikbaar is om het langer vol te kunnen houden”, zegt Julie Meerveld van Alzheimer Nederland.

Transparantie wijkverpleging 

De verzekeraars tekenden vorig jaar nog een hoofdlijnenakoord om transparant te zijn over wijkverpleging, waar casemanagement onder valt. Volgens Alzheimer Nederland lijkt die transparantie een farce nu blijkt dat de meeste zorgverzekeraars sinds vorig jaar niets hebben gedaan om de informatievoorziening voor mensen met dementie te verbeteren. De belangenorganisatie heeft de tien zorgverzekeraars een brief gestuurd, waarbij het advies aanbiedt om de informatie over vergoedingen voor dementiezorg op hun site nog verder te verbeteren.

Keuzewijzer dementie

Om mensen die naar dementiezorg op zoek zijn toch op weg te helpen, heeft Alzheimer Nederland een keuzewijzer en tips opgesteld. Op www.dementie.nl/zorgverzekering wordt uitgelegd welke dementiezorg wordt vergoed en in welke verzekering die valt. Daarbij gaat het onder meer om diagnostiek, casemanagement dementie, huisartsenzorg, mantelzorg-ondersteuning en respijtzorg. Maar ook om zaken als hulpmiddelen, therapie en tijdelijke opname. Eveneens wordt besproken wat de basiszorg inhoudt, volgt uitleg over het wettelijk verplicht eigen risico en worden de aanvullende verzekeringen van de tien grootste ziektekostenverzekeraars vergeleken. 

Door: Nationale Zorggids