Logo_logo_nederlandse_zorgautoriteit_nza

Mensen die gezondheidsrisico’s lopen door overgewicht krijgen vanaf dit jaar hulp vergoed vanuit de basisverzekering. Het gaat om de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI). Dit is zorg gericht op het krijgen en behouden van een gezonde leefstijl. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) volgt de introductie van deze zorg en constateert dat dit langzaam op gang begint te komen. In de tussenstand november 2019 geeft de NZa een overzicht van de ontwikkelingen en verbeterpunten voor de inkoop en informatieverstrekking door zorgverzekeraars. Dit meldt de NZa.

Het gecontracteerde aanbod per zorgverzekeraar van GLI verschilt op dit moment sterk. Zorgverzekeraars maken afspraken met steeds meer aanbieders van deze zorg. Nog niet overal is deze zorg beschikbaar. In sommige regio’s zijn nog te weinig zorgaanbieders opgeleid om GLI te kunnen aanbieden. Daarom is het niet altijd simpel om een landelijk dekkend netwerk van aanbieders te verzorgen.

Per 2020 en 2021 hanteren zorgverzekeraars een volgbeleid bij de contractering van zorggroepen voor de Gecombineerde Leefstijlinterventie. Dat betekent dat zorgverzekeraars de afspraken van de grootste verzekeraar in de regio overnemen. Dit moet tot een landelijke dekking van het aanbod leiden.

Informatie beter laten aansluiten bij doelgroep

De informatie die zorgverzekeraars geven aan verzekerden over dit nieuwe zorgaanbod is voldoende, maar kan nog beter aansluiten bij de doelgroep. Ook huisartsen en andere verwijzers kunnen patiënten beter informeren over GLI. In januari 2020 zullen we opnieuw bekijken of de informatie over gecombineerde leefstijlinterventie verbeterd is en of zorgverzekeraars zorgen voor voldoende aanbod in de regio. De NZa heeft de zorgverzekeraars daarvoor om een plan van aanpak gevraagd.

Door: Nationale Zorggids