Normal_ouderen_handen_thuiszorg_steun

Het CAK werkt hard om de interne processen te verbeteren, maar is daarin nog niet voldoende ‘in control’, constateert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De organisatie die onder meer de hoogte voor eigen bijdragen vaststelt en int, heeft deze processen niet op orde. Dit meldt NZa. 

Het verbetertraject bij het CAK loopt al enige tijd. De NZa volgt dit intensief en ziet erop toe dat het CAK toewerkt naar ‘in control’ komen. Hoewel de organisatie op de goede weg is en  inmiddels in beeld heeft op welke terreinen verbetering noodzakelijk is, zijn nog niet alle punten voldoende opgepakt.

Het CAK stelt onder meer de eigen bijdragen vast die mensen moeten betalen voor hun zorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Wet langdurige zorg (Wlz). Ook betaalt het CAK namens de zorgkantoren de zorgaanbieders die langdurige zorg geleverd hebben.

Betaling eigen bijdrage

Tijdens het onderzoek van de NZa is ook gekeken naar de gevolgen voor burgers bij het opleggen van de eigen bijdragen door het CAK. Daaruit blijkt dat een deel van de mensen die een eigen bijdrage moeten betalen hinder hebben doordat de organisatie haar interne processen niet op orde heeft. Bijvoorbeeld omdat zij stapelfacturen krijgen, en in één keer een hoog bedrag moeten betalen. In sommige gevallen met meer termijnen dan wettelijk is toegestaan. In die gevallen werkt het CAK aan een oplossing. Ook moet de instelling controleren op de juiste persoonsgegevens, waaronder informatie over adressen, in hun systemen. De NZa blijft aandringen op verbetering. 

Door: Nationale Zorggids