Normal_sportschoen

Bijna 1.400 mensen zijn in het afgelopen jaar begonnen aan een Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI), die sinds 2019 wordt vergoed vanuit het basispakket. Deelnemers zijn twee keer vaker vrouw dan man, meldt het RIVM.

Met de Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) werken volwassenen aan hun leefstijl. Er is hierbij aandacht voor gezonde voeding, bewegen en factoren die een gezonde leefstijl beinvloeden, bijvoorbeeld stress en slaapgebrek. De interventie valt sinds dit jaar onder de basisverzekering.

Het RIVM volgt de resultaten van de GLI de komende jaren op de voet. Zo wordt duidelijk of deze (kosten)effectief is en of het aanbod aangevuld moet worden voor specifieke doelgroepen. Voor de eerste GLI-monitor zijn de beschikbare declaratiegegevens van deelnemers van deze leefstijlinterventie tot 31 oktober 2019 onderzocht.

Chronische aandoeningen 

Op dat moment waren er 1.377 deelnemers. De groep bestaat voor 31 procent uit mannen en voor 69 procent uit vrouwen. Deelnemers zijn gemiddeld 52 jaar oud en meer dan de helft heeft één of meer chronische aandoeningen. Het aantal deelnemers met een lage sociaaleconomische status ligt hoger dan deelnemers met een hoge sociaaleconomische status. De meesten komen uit Gelderland en Limburg.

Declaraties GLI

Het aantal declaraties steeg in de loop van 2019. De meeste van deze declaraties zijn ingediend door zorggroepen. Er kwamen 2.693 declaraties binnen, meer dan het aantal deelnemers. Dit komt omdat per kwartaal wordt gedeclareerd. Voor de deelnemers die begin dit jaar startten is dus al meer dan één declaratie ingediend.

Het bedrag, 250.000 euro, dat tot 31 oktober door zorgverzekeraars is vergoed ligt veel lager dan het bedrag dat zij voor 2019 hadden gereserveerd. Dat laat zien dat GLI nog nieuw is en nog niet overal beschikbaar is dit jaar. 

Door: Nationale Zorggids