Normal_online_zorgverzekering_afsluiten

Omdat de contractonderhandelingen tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars nog niet zijn afgerond, adviseert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) iedereen die overweegt over te stappen om dit eind december te doen. Pas dan is duidelijk welk ziekenhuis een contact heeft met de gewenste verzekeraar. Dit meldt de Volkskrant. 

Volgens vergelijkingssite Zorgkiezer is het nog niet eerder voorgekomen dat er zo laat in het jaar nog zo veel contract gesloten moeten worden. 5 december is vaak de onofficiële deadline, maar die is bij lange na niet gehaald. “Nu de contracten uitblijven, zien we weinig consumenten overstappen. En terecht”, zegt directeur Peter Ruys van Zorgkiezer.nl.

Bewust geen deadline 

Dat er geen officiële deadline is, is volgens de NZa een bewuste keuze. Een deadline zou met name in het voordeel van de zorginstelling kunnen werken, door tot het laatste moment door te blijven onderhandelen. Met het instellen van een officiële deadline wordt gevreesd voor hogere zorgkosten. Wel is de Zorgautoriteit van mening dat de zorgaanbieder én de verzekeraar verantwoordelijk zijn voor het zo snel mogelijk afronden van onderhandelingen. Zeker nu de kerstvakantie nadert.

Budgetplafond vermelden verplicht 

Sinds dit jaar zijn verzekeraars verplicht te melden of er met een gecontracteerd ziekenhuis een budgetplafond is afgesproken. Bereikt een ziekenhuis een het plafond, dan volgt er mogelijk een patiëntenstop, zoals dit jaar al meermalen is gebeurd. 

Door: Nationale Zorggids