Normal_online_zorgverzekering_afsluiten

Uit onderzoek van online consumentenadviseur Pricewise blijkt dat het aantal vergelijkers van zorgverzekeringen met 50 procent stijgt ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Een exponentiële groei, zo luidt de conclusie. Het percentage dat daadwerkelijk overtapt, groeit naar verwachting met 10 tot 15 procent. Vermoedelijk wachten geïnteresseerden totdat de zorgcontracteringen met zorgverleners grotendeels rond zijn: deze zijn dit jaar pas heel laat bekend bij meerdere partijen. Dit meldt Pricewise. 

Dat de zorgcontracteringen pas heel laat bekend zijn, verklaart waarschijnlijk ook de toename (+45 procent) in het aantal afgesloten restitutiepolissen. Hoeveel mensen daadwerkelijk overstappen wordt pas echt duidelijk rond de jaarwisseling, omdat ongeveer de helft van het aantal overstappers zich concentreert in de laatste dagen van het jaar. Er is al wel een toename van 39 procent te zien bij overstappers in de leeftijdscategorie 40 tot 50 jaar. Ook opvallend is dat steeds minder mensen kiezen voor een vrijwillige verhoging van het eigen risico tot 885 euro.

Halvering collectiviteitskorting 

“De halvering van de collectiviteitskorting van maximaal 10 procent naar 5 procent zou een belangrijke verklaring kunnen zijn voor de grote toename in het aantal vergelijkingen. Juist omdat het tot nu toe veel 40- tot 50-jarigen zijn die een nieuwe polis afsluiten, ligt het voor de hand dat een groot deel van deze groep bij een werkgeverscollectief was aangesloten”, zegt directeur Hans de Kok van Pricewise.

Verwachte aantal overstappers 

“Het percentage Nederlanders dat overstapt van zorgverzekering lag afgelopen jaar gemiddeld rond 6 procent. Als de stijging die wij nu zien doorzet, dan komt het aantal overstappers dit jaar zeer waarschijnlijk boven de 7 procent uit. Dit gebeurde voor het laatst in 2013.”

Door: Nationale Zorggids