Logo_achmea

Achmea en de vakorganisaties hebben een resultaat bereikt over eennieuwe tweejarige cao, die geldt voor circa 12.000 medewerkers. Belangrijk onderwerp hieruit is de invoering van een standaard 34-urige werkweek per 1 januari 2021, met behoud van salaris. Achmea, met dochterondernemingen als Interpolis en Zilveren Kruis, kent nu nog een standaard 36-urige werkweek, meldt de verzekeraar in een persbericht. 

Achmea gaat per 1 januari 2021 over naar een standaard werkweek van 34 uur. Dit draagt bij aan maatschappelijke thema’s als vitaal doorwerken bij een stijgende pensioenleeftijd, het beter verdelen van werk- en zorgtaken tussen partners en een betere balans tussen werk en privé.

Verlofspaarregeling

Om medewerkers meer eigen regie te geven vitaal aan het werk te blijven tot aan hun pensioen, komt er een verlofspaarregeling. Medewerkers kunnen het gespaarde verlof gebruiken om bijvoorbeeld eerder te stoppen met werken of minder te gaan werken in de aanloop naar hun pensioen.

 

Stap-terug-regeling

Er komt een stap-terug-regeling. Medewerkers die ervoor kiezen een minder zware functie te aanvaarden of oudere medewerkers die minder uren gaan werken, worden hierbij geholpen doordat hun salaris geleidelijk wordt aangepast.

Het huidige Sociaal Plan loopt tot 1 januari 2021. Afgesproken is de looptijd van het Sociaal Plan met 1,5
jaar te verlengen tot 1 juli 2022.

Door: Nationale Zorggids