Normal_geld__pennen__contract__afspraak

Het nieuwe jaar is al begonnen, maar zorgverzekeraars hebben nog niet met alle ziekenhuizen een contract kunnen afsluiten. VGZ is in overleg met ze ziekenhuizen, Menzis heeft nog vijf openstaande onderhandelingen, Zilveren Kruis vier en CZ spant de kroon met twintig ongecontracteerde ziekenhuizen, zo blijkt uit onderzoek van Zorgkiezer.nl. Dit meldt NRC. 

Volgens directeur Peter Ruys van Zorgkiezer.nl verliepen onderhandelingen nog niet eerder zo moeizaam als nu. Het vermoeden is dat de problematische contractering een gevolg is van het hoofdlijnenakkoord uit 2018, waarbinnen afspraken zijn gemaakt over het terugdringen van de zorgkosten. Dit betekent dat én verzekeraars en ziekenhuizen flink minder mogen uitgeven. Ook verzekeraar CZ wijt ontbrekende contracten aan het hoofdlijnenakkoord.

Zorgplicht verzekeraars 

Hoewel er dus nog niet overal overeenkomsten zijn gesloten, mogen patiënten daar niet de dupe van zijn. Verzekeraars hebben de plicht om hun verzekerde altijd te voorzien van zorg. In algemeen ziekenhuizen krijgt men hoe dan ook de zorg vergoed.

Patiëntenstops ook dit jaar mogelijk, maar in mindere mate

Ook het omzetplafond is dit jaar weer vastgelegd in contracten. CZ heeft met 27 ziekenhuizen zo’n plafond afgesproken. Blijken zij deze te overschrijden, dan mogen ze een patiëntenstop of wachtlijst in het leven roepen. De verzekeraar verwacht weinig problemen bij het leveren van zorg en probeert zo vooral de zorguitgaven terug te dringen. Verzekerden met een restitutiepolis kunnen overigens altijd terecht, ook als er een budgetoverschrijding is.

VGZ heeft, na conflicten met diverse ziekenhuizen, alleen belemmerende afspraken gemaakt met het Zaans Medisch Centrum. Dit betekent dat patiënten in de omgeving Rotterdam dit jaar weinig problemen kunnen verwachten in het Ikazia Ziekenhuis. 

Door: Nationale Zorggids