Normal_geld_rekenmachine_belasting

Wanbetalers van de zorgverzekering zouden meer gestimuleerd moeten worden bij het oplossen van hun schulden. Het doel is om schulden af te betalen, maar dreigen met boetes werkt lang niet voor iedereen met een betalingsachterstand. Als het aan onderzoeksbureau Zorgvuldig Advies ligt, komt de nadruk meer te liggen op een positieve benadering zodat ook mensen de bestuursrechtelijke premies gewoonweg niet kunnen betalen betere ondersteuning krijgen. Dit meldt Skipr. 

De wanbetalersregeling is er om te voorkomen dat mensen daadwerkelijk wanbetaler worden, om ervoor te zorgen dat wanbetalers via een bestuursrechtelijke premie toch hun achterstallige schulden betalen en om ervoor te zorgen dat wanbetalers hun normale betalingspatroon terugkrijgen.

In- en uitstroom wanbetalers

Zorgvuldig Advies ziet dat de regeling doeltreffend is, omdat mensen hun verzekering kunnen behouden en dus zorg kunnen blijven afnemen. Tussen 2016 en 2018 kwamen er gemiddeld zo’n 16.000 aanmeldingen voor de wanbetalersregeling, maar stroomden maandelijks ook zo’n 18.000 mensen weer uit. De afgelopen jaren is het aantal wanbetalers dat is aangemeld bij het CAK (die de bestuursrechtelijke premies int) met ruim 100.000 gedaald.

Onderscheid maken tussen verschillende soorten wanbetalers

Hoewel er voldoende succesfactoren te benoemen zijn (zoals vaste aanspreekpunten, vasthoudendheid en een aanpalend beleid), ziet het onderzoeksbureau ook enkele verbeterpunten. Zo zou er een onderscheid gemaakt moeten worden tussen de verschillende soorten langdurige wanbetalers: de wanbetalers die schrikken van een verhoging van de bestuursrechtelijke premie en de groep mensen die daar niet op reageert, omdat deze zich bijvoorbeeld in een dusdanig kwetsbare financiële situatie bevindt dat hij het hoe dan ook niet kan betalen.

Er is slechts een klein deel wanbetalers dat niet wil betalen. Er zijn veel meer mensen die het gewoonweg niet kunnen. Zorgvuldig Advies benadrukt het belang van het vinden van de groep die niet kan betalen, zodat gemeenten en andere betrokken partijen hier adequaat op kunnen inspelen. 

Door: Nationale Zorggids