Normal_stethoscoop_arts_dokter

Zorgverzekeraars hebben het afgelopen jaar hun aanpak van de wachttijden verbeterd. Dat blijkt uit vervolgcontroles van de Nederlands Zorgautoriteit. Wel zie de autoriteit dat alle zorgverzekeraars nog meer moeten doen. Het aantal verbeterpunten verschilt per zorgverzekeraar. Menzis en Zorg en Zekerheid zijn het verst met hun aanpak. Dit meldt NZa.

Tijdens de controles eind 2019 bekeek de NZa opnieuw of zorgverzekeraars doen wat binnen hun mogelijkheden ligt om de wachttijden terug te dringen in de geestelijke gezondheidszorg (ggz), de medisch-specialistische zorg en de wijkverpleging. In het voorjaar was duidelijk dat niet alle zorgverzekeraars hier genoeg aan deden.

Beter inzicht in aard, omvang en ontwikkeling wachttijden

Nu hebben ze beter inzicht in de aard, omvang en ontwikkeling van de wachttijden gekregen. Zij zetten zich daarnaast actief in om wachtlijsten te beperken, daar waar de knelpunten het grootst zijn. Ook maken verzekeraars meer afspraken met aanbieders om te zorgen dat verzekerden binnen de Treeknorm de zorg krijgen die ze nodig hebben Wel stelt de NZa opnieuw vast dat een aantal zorgverzekeraars de effectiviteit van wachtlijstbemiddeling en gemaakte afspraken nog onvoldoende evalueren.

Verbeterpunten voor alle zorgverzekeraars

Alle zorgverzekeraars moeten nog stappen zetten. De ene verzekeraar meer dan de andere. De meeste zorgverzekeraars geven aan dat ze hier ook al mee aan de slag zijn of dit op korte termijn gaan doen. Met CZ, ENO en DSW gaat de NZa de komende tijd in gesprek over verdere verbeteringen. De andere zorgverzekeraars moeten op een beperkt aantal punten nog verbetering doorvoeren. Menzis en Zorg en Zekerheid steken er met hun aanpak in positieve zin bovenuit, aldus de toezichthouder. 

Door: Nationale Zorggids