Zorgkosten stijgen in 2019 mede door vergrijzing en zorg dichterbij

De totale zorguitgaven van het basispakket stijgen voor geheel 2019 naar verwachting met 1,730 miljard euro ten opzichte van 2018. In het 3e kwartaal zijn de kosten verder toegenomen met 86 miljoen euro. Dit blijkt uit de ZorgCijfers Monitor, een publicatie van Zorginstituut Nederland over de kwartaalcijfers voor het basispakket en de langdurige zorg. In de langdurige zorg stijgen de kosten tot en met het 3e kwartaal met 1,394 miljard euro (9,1  procent) in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dit meldt het Zorginstituut.

De verwachte kostenstijging van het basispakket in het derde kwartaal van 2019 valt 0,2 procent lager uit dan in het 2e kwartaal. Op basis van de cijfers van het 1e half jaar, werd nog uitgegaan van een verwachte kostenstijging van het basispakket van 4,1 procent ten opzichte van 2018. De derdekwartaalcijfers laten een verwachte stijging zien van 3,9 procent: van 44,448 miljard euro naar 46,178 miljard euro.

Zorg dichterbij patiënt en btw-verhoging

De opvallendste kostenstijgingen in het basispakket komen in het 3e kwartaal op conto van de huisartsenzorg, de hulpmiddelenzorg, de extramurale farmaceutische zorg, de mondzorg, het ziekenvervoer en de ggz. De stijging in de huisartsenzorg (207 miljoen euro) is het gevolg van het streven om zorg dichterbij de patiënt te organiseren, zoals is overeengekomen in het Hoofdlijnenakkoord Huisartsenzorg. Ook in het 3e kwartaal wordt de kostenstijging voor de (extramurale) farmaceutische zorg (210 miljoen euro) en de hulpmiddelenzorg (81 miljoen euro) grotendeels veroorzaakt door de verhoging van het lage btw-tarief van 6 procent naar 9 procent per 1 januari 2019.

Een andere opvallende stijger is het ziekenvervoer. De kosten hiervan nemen in 2019 met 9,6 procent toe ten opzichte van vorig jaar, voornamelijk als gevolg van een ruimere vergoeding voor zittend ziekenvervoer sinds 1 januari 2019.

99 miljoen euro meer voor specialistische ggz zonder verblijf

In de ggz is de verwachte kostenstijging in absolute bedragen dit jaar het grootst in de specialistische ggz zonder verblijf: 99 miljoen euro. Een mogelijke oorzaak is dat er meer financiële ruimte wordt gegeven voor de gecontracteerde zorg. Ook zien zorgverzekeraars de kosten voor niet-gecontracteerde zorg stijgen.

Langdurige zorg: toenemende vraag naar ouderenzorg

De kosten van langdurige zorg stijgen tot en met het derde kwartaal 2019 met 9,1 procent in vergelijking met de eerste 3 kwartalen van 2018. De stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door de toename van de vraag naar met name ouderenzorg.

Door: Nationale Zorggids