Normal_umcg__groningen

Protonentherapie voor longkankerpatiënten wordt nu ook in Nederland vergoed door de zorgverzekering. Eerder bleek uit onderzoek dat protonentherapie ook voor deze patiënten uitkomst kan bieden. Bij deze innovatieve manier van bestralen kan de straling veel preciezer gericht worden, zodat er minder straling komt in omliggend en achterliggend weefsel. Gezonde organen, zoals het hart, de longen en de slokdarm worden hierdoor beter gespaard, waardoor patiënten minder kans op specifieke bijwerkingen hebben. Onlangs heeft het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) al de eerste patiënten met longkanker bestraald met protonen. Dit meldt UMCG.

Voor longkankerpatiënten zijn er, afhankelijk van het stadium van de longkanker, verschillende behandelopties, zoals bestraling, een operatie, chemotherapie en immuuntherapie. Bestraling is voor patiënten met longkanker vaak een vast onderdeel in de behandeling. Nu is daar dus een nieuwe optie bij gekomen; ‘gewone’ bestraling met fotonen, of de nieuwe vorm van bestralen met protonen. Het protonentherapiecentrum in Groningen is onderdeel van het UMC Groningen Cancer Center, waar oncologiepatiënten op één plek alle beschikbare behandelingen wordt geboden.

Significante winst

Protonentherapie zal alleen gegeven worden als uit een vergelijking van de behandelplannen blijkt dat de patiënt er echt voordeel van kan hebben. Naar verwachting komt ongeveer 20 procent van de longkankerpatiënten in aanmerking voor deze nieuwe vorm van radiotherapie. Door het gebruik van nieuwe modellen gebaseerd op gegevens van Nederlandse patiënten met longkanker, kan het umcg nu voor een individuele patiënt goed inschatten of hij of zij baat heeft bij protonentherapie.

Een landelijke werkgroep heeft dit verwerkt in modellen voor het landelijk indicatieprotocol voor protonentherapie. Dat is in december goedgekeurd door het Zorginstituut Nederland. Natuurlijk blijven de instituten onderzoek doen naar de effectiviteit van protonentherapie. Naar verwachting zal protonentherapie bij longkanker leiden tot meer overlevers zonder bijwerkingen.

Extra moeilijk

Een tumor in de longen is een bewegende tumor, omdat de long beweegt bij iedere ademhaling. Dat maakt de protonenbestraling - meer dan bij andere types kanker - extra moeilijk. “Juist doordat protonentherapie zijn dosis zo precies afgeeft in het lichaam, is de invloed van beweging veel groter dan bij de standaardbehandeling met fotonentherapie”, stelt Robin Wijsman, radiotherapeut-oncoloog bij het UMCG. “Het heeft dan ook wel even geduurd voordat we technisch alles hadden voorbereid om de eerste longkankerpatiënt te kunnen bestralen.”

Door: Nationale Zorggids