NZa en CZ willen leven van inwoners Den Haag verbeteren

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en zorgverzekeraar CZ gaan deel uitmaken van Gezond en Gelukkig Den Haag (GGDH). Deze regiegroep streeft er naar dat iedere Haagse inwoner zich – binnen zijn eigen mogelijkheden – zo gezond en gelukkig mogelijk kan voelen. De gemeente Den Haag, zorg- en welzijnspartners verenigd binnen Stichting Transmurale Zorg Den Haag, GGD, LUMC-Campus Den Haag, burgerinitiatieven, kennisinstituten en verschillende zorgverzekeraars waren al betrokken. Dit meldt NZa.

De Nederlandse Zorgautoriteit vindt het belangrijk dat dit soort nieuwe vormen van samenwerking tot stand komen. De NZa draagt bij aan GGDH door belemmeringen in wet- en regelgeving weg te nemen. Ook geven ze met data meer inzicht in de oplossingsrichtingen voor het bereiken van de doelstellingen van GGDH.

Grote gezondheidsverschillen

De gezondheidsverschillen tussen inwoners van verschillende wijken in Den Haag zijn groot. De gemiddelde gezonde levensverwachting tussen twee wijken kan wel 18 jaar verschillen. Deze verschillen beïnvloeden het levensgeluk van Hagenaars. Als er niets gebeurt, dan worden de verschillen groter. Niet alleen op medisch gebied, maar ook op sociaal en maatschappelijk vlak. Al deze aspecten spelen een grote rol bij de gezondheid en het levensgeluk van Hagenaars.

De inwoner centraal

Alle partijen die aangesloten zijn bij GGDH willen de huidige structuren in zorg en welzijn verbeteren.  De zorg- en hulpvraag van de inwoner van Den Haag zelf moet echt centraal komen te staan. Mensen met hart- en vaatziekten, kwetsbare ouderen en kwetsbare mensen met psychosociale en psychiatrische aandoeningen krijgen de prioriteit. De partijen werken hierbij vanuit domeinoverstijgende levensreizen. Het gaat dus om de reis die de inwoner aflegt met zijn vraag om ondersteuning of zorg.

Data analyseren

Zowel de NZa als CZ willen met hun toetreding tot de regiegroep onder meer bijdragen aan meer gebruik van data. Denk daarbij bij de NZa aan data-analyse en aan het helpen mogelijk maken van experimenten als het gaat om regulering en of financiering. CZ wil graag een bijdrage leveren aan het datateam en kan geld en/of experts bieden op datagebied. De verwachting is dat de deelname van CZ en de NZa een versnelling geven aan de beweging om de juiste zorg op de juiste plek te organiseren, over de verschillende domeinen heen.

Door: Nationale Zorggids