Normal_tweede_kamer

Zorgaanbieders moeten goede zorg leveren en voldoen aan wettelijke eisen, maar dat gaat nog niet altijd goed. De ministers De Jonge (Volksgezondheid) en Bruins (Medische Zorg) stellen daarom wetgeving voor om dit beter te regelen. Dit meldt de Tweede Kamer.

De zorg betalen we met elkaar. Maar wie mogen die zorg allemaal op onze kosten leveren? Daar werden tot nu toe te weinig eisen aan gesteld, vindt de hele Kamer. Dat leidde soms tot zorgcowboys: gehaaide ondernemers die zichzelf verrijken via mazen in de wet. Met de Wet toetreding zorgaanbieders wil het kabinet hier paal en perk aan stellen. Nieuwe zorgaanbieders moeten zich voortaan melden, zodat de inspectie beter toezicht kan houden. Ook komt er een aangescherpte vergunningsplicht, waarbij ook op zorgkwaliteit getoetst wordt.

Zorgcowboys weren

Krijgen we met dit wetsvoorstel daadwerkelijk goed in beeld wat er met onze investeringen in de zorg gebeurt? Ellemeet (GroenLinks) is daar nog niet van overtuigd. Zij verwacht dat schimmige financiële constructies nog mogelijk blijven. Ook Van der Staaij (SGP) vraagt zich af of het voorstel voldoende en effectief is om gesjoemel met zorggeld te voorkomen en fraudeurs te pakken.
Van den Berg (CDA) stelt met Ellemeet (GroenLinks) stelt zij voor om niet alleen nieuwe maar ook bestaande zorgaanbieders een meldplicht te geven. Dat vindt ook Dik (ChristenUnie) een goed idee.

Besteding van zorggeld

Zorgaanbieders die bewust onrechtmatig declareren, zouden geen vergunning mogen hebben, vindt Veldman (VVD). Het moet volgens hem een wettelijke weigerings- en intrekkingsgrond worden.

Zakkenvullers in de zorg kunnen we missen als kiespijn, stelt Jansen (PVV). Hij wil voorkomen dat er geld wordt weggesluisd via bv-constructies en onderaannemers. Geld bestemd voor zorg moeten we ook aan de zorg uitgeven, zegt Hijink (SP). Hij pleit daarom voor een totaalverbod op winstuitkeringen door zorgaanbieders.

Hoge winstpercentages uitkeren is in de ogen van minister De Jonge maatschappelijk onverantwoord en ondermijnt de kwaliteit. Toch wil hij niet elke vorm van winstdeling verbieden, omdat die soms innovatie mogelijk maakt. Anders zou een pensioenfonds ook niet meer mogen investeren in nieuwe vormen van wonen en zorg, zo illustreert de minister zijn stellingname.

De Kamer stemt op 4 februari over de wetsvoorstellen en de ingediende moties.

Lees meer standpunten in het debat over de Wet toetreding zorgaanbieders