Normal_tandarts_tandartsstoel_gebit_mond

In Twente daagt een groep ouders van kinderen met een verstandelijke beperking zorgverzekeraar Menzis voor de rechter. Zij beschuldigen Menzis ervan jarenlang onterecht verzekeringspremie voor tandartskosten te hebben geïncasseerd terwijl die kosten al gedekt zijn in de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Volgens deze ouders treft dit minimaal tweehonderd Twentse gezinnen. Dit meldt Tubantia. 

Mensen met een verstandelijke beperking die in een zorginstelling wonen en een indicatie hebben voor verblijf en behandeling vallen onder de Wet Langdurige Zorg. In die wet worden ook de tandartskosten gedekt. Dit is niet bij iedereen bekend en daarom sloten de ouders aparte verzekeringen af, omdat deze groep gehandicapten vaak hoge tandartskosten maakt. Een apart pakket afsluiten is echter dus niet nodig. 

Kosten voor tandartsverzekering kan bij Menzis oplopen tot bijna 40 euro

Volgens sommige ouders kregen zij van Menzis geen correcte informatie over de noodzaak van het afsluiten van een extra verzekering. Ook zeggen sommige ouders dat Menzis ontkent dat ze dubbele kosten maken. De kosten van een extra pakket kunnen flink oplopen tot bijna 40 euro per maand. 

Stichting Fonds van De Twentse Zorg Centra ondersteunt procederende ouders

De ouders die de zaak aanspannen, krijgen steun van Stichting Fonds van De Twentse Zorg Centra (DTZC). DTZC heeft in Twente ruim tweeduizend cliënten en is daar de grootste aanbieder van zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking. Via deze organisatie zijn ook de collectieve zorgverzekeringen met tandzorg afgesloten bij Menzis. Zeker tweehonderd andere ouders hebben via DTZC eenzelfde verzekering afgesloten.

Advocaat: 'Menzis handelt in strijd met zorgplicht.'

De advocaat van de ouders geeft aan dat Menzis in strijd met de zorgplicht handelt. Hij wil dat de premies met terugwerkende kracht worden terugbetaald en dat de ouders erkenning krijgen. Menzis zegt in een reactie dat het vertrouwen heeft in de rechtszaak. Woordvoerder Joeri Veen meldt dat Menzis niet kan weten of een gezin een WLZ-indicatie heeft, omdat de WLZ wordt uitgevoerd via het Zorgkantoor en de gewone zorgverzekering door Menzis. Desondanks geeft hij aan dat Menzis in gesprek is met de minister omdat er vaker problemen zijn doordat de WLZ apart van de gewone zorgverzekering wordt uitgevoerd. 

Door: Nationale Zorggids