Financiering wijkverpleging

De Nederlandse Zorgautoriteit werkt de komende maanden aan het definitieve advies over een nieuwe bekostiging van de wijkverpleging. De NZa zet daarbij in op een systeem waarbij de nadruk ligt op kwaliteit en uitkomsten van zorg, in plaats van op uren geleverde zorg. De bekostiging moet aansluiten bij de ontwikkelingen in de wijkverpleging. Daarom werkt de zorgautoriteit nauw samen met wetenschap en praktijk. De NZa houdt de minister, wijkverpleegkundigen, zorgaanbieders en zorgverzekeraars op de hoogte van de resultaten met een tussenrapportage. Dit meldt de NZa.

Het merendeel van de zorgaanbieders in de wijkverpleging maakt inmiddels gebruik van een integraal uurtarief. Dat blijkt uit de evaluatie van de Beleidsregel experiment bekostiging. Het integraal maandtarief wordt nog weinig gebruikt. De zorgaanbieders die daar wel gebruik van maken ervaren meer ruimte om de zorg beter af te stemmen op de zorgvraag van de cliënt. Het experiment bevat veel vrijheid om afspraken te maken.

Meer vrijheid met integraal uurtarief wijkverpleging

Deze vrijheid wil de NZa behouden in de definitieve bekostiging. Zo kunnen zorgaanbieders en zorgverzekeraars afspraken maken over innovatie en preventie. Dat doen zij op dit moment nog in beperkte mate.

Bekostiging op basis van kenmerken cliënten (casemix)

De NZa werkt aan de ontwikkeling van cliëntprofielen. De bekostiging moet de zorg die wijkverpleegkundigen bieden in de praktijk zo goed mogelijk ondersteunen. De zorgvraag van hun cliënten staat centraal. Daarom onderzoekt de NZa of het mogelijk is om casemix-groepen te maken.

De basis van deze groepen vormen de cliëntkenmerken die voorspellen hoeveel zorg een cliënt in een bepaalde periode nodig heeft. Samen met zorgaanbieders en zorgverzekeraars maakt de NZa de afweging of we de casemix-groepen kunnen toepassen in de bekostiging.  Op die manier willen we vergoeding van zorg voor bijvoorbeeld een maand mogelijk maken voor meer zorgaanbieders en zorgverzekeraars.

Kwaliteit en uitkomsten van zorg

Daarnaast vindt de NZa het belangrijk dat het veld verder werkt aan het inzichtelijk maken van kwaliteit en uitkomsten van zorg. Deze indicatoren moeten zorgaanbieders en zorgverzekeraars samen ontwikkelen en in gebruik nemen. Informatie over kwaliteit van zorg is bruikbaar voor de contractering en beloning van zorg, als keuze informatie voor de cliënt en als verbeterinformatie voor zorgaanbieders.

Door: Nationale Zorggids