Normal_woman-2609115_640

Met de oplevering van een breed gedragen zorgstandaard - met bijbehorende patiëntenversie - is nu voor alle patiënten met chronische pijn helder wat goede zorg is en waar zij informatie daarover kunnen vinden. Dit meldt het Zorginstituut.

De Zorgstandaard Chronische Pijn is samengesteld door een groot aantal organisaties in de zorg rondom chronische pijn: zorgaanbieders, belangenbehartigers van patiënten en zorgverzekeraars. Het Zorginstituut heeft recent besloten om de zorgstandaard op te nemen in het openbaar Register, waarmee een goede basis gelegd is voor de zorg rondom de patiënt met chronische pijn.

Chronische Pijn

Van chronische pijn is sprake als de pijn langer bestaat dan bij een normaal herstel mag worden verwacht. Pijn die minstens 3 maanden aanhoudt kan chronisch worden genoemd. Het ontstaan van chronische pijn is vaak ingewikkeld en daarmee ook de gevolgen en de behandeling. Patiënten hebben te maken met verschillende behandelaars: huisarts, medisch-specialist, fysiotherapeut, bedrijfsarts, verzekeringsarts of psycholoog. Om te voorkomen dat deze langs elkaar heen werken, moet de zorg rondom de patiënt goed zijn geregeld.

Zorgstandaard als richtlijn voor beste ondersteuning patiënt

De Zorgstandaard Chronische Pijn geeft aan hoe behandelaars met elkaar én met de patiënt het beste kunnen samenwerken. Daarnaast geeft de zorgstandaard aanwijzingen om te voorkomen dat acute pijn chronisch wordt. Ook staat omschreven wat de beste ondersteuning is voor de patiënt.

De inhoud van de zorgstandaard is gebaseerd op de huidige inzichten over de zorg voor chronische pijn vanuit onder andere actuele richtlijnen. De zorgstandaard fungeert in die zin als paraplu voor alle beschikbare kennis en beschrijft zowel de inhoud en organisatie van de zorg voor chronische pijn, als de wijze waarop de verschillende zorgverleners beter met elkaar kunnen samenwerken. De zorgstandaard heeft betrekking op de gehele zorgketen.

Lees meer over de Zorgstandaard Chronische Pijn op de website van het Zorginstituut

Door: Nationale Zorggids