Logo_zorgverzekeraars_nederland_logo

Zorgverzekers zien de groeiende personeelstekorten als een van de grootste uitdagingen in de zorg de komende jaren. Door de tekorten aan zorgverleners vrezen verzekeraars en zorgkantoren voor de toegankelijkheid en kwaliteit van zorg in ons land. Het is volgens hen daarom van groot belang om de noodzakelijke vernieuwingen van ons zorgstelsel versneld door te voeren. Alleen dan blijft de zorg betaalbaar voor iedereen. Dit meldt Zorgverzekeraars Nederland.

Om de versnelling van de zorgvernieuwing mogelijk te maken hebben de zorgverzekeraars en zorgkantoren een plan opgesteld met vijf doelen waaraan zij met betrokken partijen willen werken.

Plan voor versnellen zorgvernieuwing

Zo willen de partijen werken aan het verhogen van de gezonde levensverwachting van mensen door de nadruk te leggen op preventie en een gezonde leefstijl. Ook moeten beschikbare talenten in de gezondheidszorg beter benut worden. Dit vraagt om goed werkgeverschap, een gezond werkklimaat, het actief verminderen van de administratieve lasten en meer inzetten op een leven lang leren voor zorgprofessionals. Arbeidsbesparende technologie, eHealth en digitalisering van zorgprocessen moeten leiden tot een betere organisatie van de zorg. Ook willen de partijen stoppen met zorgvormen die niet effectief en niet efficiënt zijn door deze vormen niet meer te vergoeden.

Voorzitter Doekle Terpstra van de commissie Werken in de Zorg is blij met de plannen van de zorgverzekeraars en zorgkantoren. "Het is goed dat de zorgverzekeraars en zorgkantoren nadrukkelijk, ook, kijken naar de rol die zij zelf kunnen vervullen. De personeelstekorten raken immers aan de zorgplicht van de zorgverzekeraars en zorgkantoren.”

Lees hier meer over de position paper 'Arbeidsmarkttekort noodzaakt tot versnelling van de zorgvernieuwing'. 

Door: Nationale Zorggids