Normal_baby__kraamzorg__ziekenhuis__verpleging__verpleegkunde

Sinds januari hebben zich 34 kraamzorgbedrijven gemeld bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Zij zeggen dat het door financiële problemen lastig wordt om op termijn kwalitatief goede zorg uit te blijven voeren. De reden hiervoor is volgens hen het tarief dat niet toereikend is. Dit meldt Skipr. 

Ongeveer een kwart van de bedrijven werkzaam in de kraamzorgsector trekt aan de bel. Zij zitten in financiële problemen en geven aan dat gesprekken met zorgverzekeraars moeizaam verlopen. Daarnaast kreeg de NZa ruim honderd anonieme brieven binnen. Omdat voor elke zorgverzekeraar een aparte melding gemaakt moet worden, is het niet duidelijk om hoeveel kraamzorgbedrijven het precies gaat. 

NZa onderzoekt meldingen

De NZa laat weten de meldingen snel te gaan onderzoeken "om te beoordelen hoe ernstig de situatie is. Ook koppelen we deze resultaten terug aan Zorgverzekeraars Nederland en individuele verzekeraars.” Als het aan de NZa ligt, besteden zorgverzekeraars meer aandacht aan de kraamzorgsector. Zij adviseren om in gesprek met de kraamzorgaanbieders te kijken waar de knelpunten liggen en hoe deze opgelost kunnen worden. De NZa noemt hierbij ook de zorgplicht die zorgverzekeraars hebben: “Zij moeten ervoor zorgen dat hun verzekerden kraamzorg kunnen krijgen als ze dat nodig hebben, ook voor de toekomst. Daar houden wij als NZa toezicht op.”

Het probleem is de Tweede Kamer ook bekend, eind februari is hierover een spoeddebat geweest.

Door: Nationale Zorggids