Normal_normal_geld_rekenmachine

In 2022 wordt het Zorgprestatiemodel ingevoerd: een nieuw model voor de bekostiging van de geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg. Diverse partijen werken aan het uitwerken van dit bekostigingsmodel. Een tussenrapportage is nu aangeboden aan minister Dekker voor Rechtsbescherming en staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid. Dit meldt Zorgverzekeraars Nederland.

In totaal werken dertien partijen aan de nieuwe bekostiging die moet zorgen voor eenvoudige regels, duidelijke nota’s, niet meer administratie dan nodig en beter inzicht in zorguitgaven. Bij het uitwerken van het model zijn niet alleen zorgverzekeraars en de overheid betrokken maar ook patiënten, zorgorganisaties en zorgprofessionals.
 
De komende maanden gaan de betrokkenen aan de slag om de invoering van het nieuwe bekostigingsmodel voor te bereiden. Zo komen er afspraken over de toepassing van het model en over een (eenvoudiger) controle en verantwoording. Ook kijken de partijen naar wat het nieuwe model zal betekenen voor de huidige ict-systemen. De NZa zal de financiële gevolgen berekenen. In mei volgt een nieuwe rapportage die samen met de berekeningen van het NZa de basis zal vormen voor het besluit van het kabinet.
 
 
Door: Nationale Zorggids