Normal_tablet__scherm__ziekenhuis__app__digitaal__informatie

De uitbraak van het coronavirus heeft grote gevolgen voor de wijze waarop zorg aan patiënten de komende periode kan worden geleverd. Voor een deel van de zorg is het mogelijk dat deze op afstand plaatsvindt in plaats van in de behandelkamer, bijvoorbeeld via beeld(bellen), e-mail, patiëntenportaal of telefoon. De NZa wil eventuele belemmeringen voor deze vormen van zorg wegnemen door de (declaratie)regels voor digitale zorg te verruimen. Dit meldt de NZa.

De NZa ziet al mooie voorbeelden van zorg op afstand nu de situatie daar dringed om vraagt. De autoriteit wil hierin ondersteunen door de mogelijkheden de verruimen en evenuele belemmeringen of beperkende voorwaarden in alle zorgsectoren buiten werking te stellen. Voorbeelden hiervan zijn een contractvoorwaarde in de NZa-regels of de verplichting van face-to-facecontact.

Uitzonderingsmaatregel zorg op afstand

Het uitgangspunt moet nu zijn dat noodzakelijke zorg kan worden geleverd. Deze uitzonderingsmaatregel gaat in vanaf 1 maart tot het moment dat de landelijke richtlijnen/adviezen van de overheid en het RIVM niet meer van toepassing zijn. Na beëindiging zal er een overgangstermijn van een week worden gehanteerd.

Ruimere mogelijkheden declareren digitaal consult

Op dit moment kan vaak al een digitale consult in rekening worden gebracht in plaats van een fysiek consult. Met het verruimen van de regels nemen wij alle belemmerende voorwaarden weg. Dit betekent dat zorg op afstand ook in rekening kan worden gebracht zonder dat hiervoor een speciale prestatie is vastgesteld of als niet precies is voldaan aan de voorwaarden. Zorgaanbieders kunnen ook dan een reguliere zitting/consult/behandeling declareren.
 
Dit betekent bijvoorbeeld dat het eerste contact voor logopedie niet in een behandelruimte maar op afstand plaats kan vinden. Deze verruiming geldt ook voor groepsbehandelingen, bijvoorbeeld rondom gecombineerde leefstijlinterventie.
 

Zorgverzekeraars

De NZa vraagt ook zorgverzekeraars om mogelijke belemmeringen in  contracten met zorgaanbieders op dit gebied (bijvoorbeeld verplichte minimale omvang van face-to-facecontact) in deze periode op te schorten. De NZa heeft hierover contact gehad met Zorgverzekeraars Nederland. Zij vinden dit een goede ontwikkeling. Zorgverzekeraars bekijken op dit moment hoe zij hiermee omgaan.
 
Mocht het voor u onduidelijk zijn hoe u zorg op afstand in uw sector kunt registreren, neem dan contact op met de NZa of bekijk de veelgestelde vragen over het coronavirus.
 
Door: Nationale Zorggids