Inkoopbeleid zorgverzekeraars mogelijk aanpassingen nodig door corona

Zorgverzekeraars publiceren uiterlijk 1 april volgens regelgeving van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hun zorginkoopbeleid voor 2021. Verzekeraars melden nu dat zij op dit moment nog niet goed kunnen inschatten of – en zo ja, in hoeverre – de corona-uitbraak gevolgen heeft voor de zorginkoop voor 2021. Mogelijk leidt dit gedurende 2020 nog tot aanpassingen van het zorginkoopbeleid. Dit meldt de NZa.

De NZa heeft hier gezien de omstandigheden begrip voor. Als aanpassingen nodig zijn, verwacht de NZa wel dat deze tijdig, op de juiste plek en goed gemotiveerd gedaan worden om ervoor te zorgen dat het contracteerproces transparant blijft.
 
In het zorginkoopbeleid omschrijft zorgverzekeraar onder andere de fases van de zorginkoop, de minimumeisen waaraan zorgaanbieders moeten voldoen voor een contract en het kwaliteitsbeleid dat de zorgverzekeraar hanteert bij de zorginkoop. In het zorginkoopbeleid vermeldt de zorgverzekeraar op welke wijze hij  bereikbaar is voor vragen. Bij vragen over consequenties van de crisis, kunnen aanbieders met hen contact opnemen.
 
Door: Nationale Zorggids