Kosten langdurige zorg lopen verder op, tekort ongeveer 550 miljoen

De kosten voor de langdurige zorg lopen dit jaar verder op. Het tekort voor 2020 zal uitkomen op ongeveer 550 miljoen euro, verwacht de Nederlandse Zorgautoriteit op basis van de cijfers waarover we in maart beschikten. Dat is hoger dan ze in januari berekenden. Het verschil komt met name door de groei van het aantal cliënten dat in verpleeghuizen zwaardere zorg nodig heeft. Ook verwachten ze dat er minimaal 78 miljoen euro extra nodig is om de wachtlijsten beheersbaar te houden. De coronacrisis kan daarbij nog tot extra uitgaven leiden. Dit meldt de NZa.

Op verzoek van de minister van Volksgezondheid berekent de NZa verschillende keren per jaar of het budget dat voor de langdurige zorg is gereserveerd voldoende is. In januari maakten ze prognoses op basis van verschillende scenario’s. Nu komt de NZa, op verzoek van de minister, tot één raming, waarin ze ook een berekening voor de wachtlijsten meenemen.
 
De NZa ziet dat mensen steeds meer indicaties krijgen voor zwaardere zorg, namelijk zorgzwaartepakketten 5 tot en met 7. Dat zijn mensen die 24 uur per dag intensieve zorg nodig hebben.
 

Brede aanpak wachtlijsten

Daarnaast nemen sinds vorig jaar door de groeiende vraag naar langdurige zorg  de wachtlijsten toe. Om de wachtlijsten beheersbaar te houden en te zorgen dat mensen niet langer dan de afgesproken aanvaardbare tijd moeten wachten is ten minste 78 miljoen euro nodig, verwacht de NZa. Bij elkaar zal er dit jaar 550 miljoen euro extra nodig zijn voor de langdurige zorg.
 
Om de wachtlijsten aan te pakken zijn extra financiële middelen alleen niet genoeg. Dat vraagt een bredere aanpak. Deze is vastgelegd in het 'Actieplan wachtlijsten verpleeghuizen', onder regie van het ministerie. De NZa is hier ook bij betrokken.
 

Kosten corona

Daarnaast maken de zorgaanbieders in de langdurige zorg extra kosten vanwege de coronacrisis. Bijvoorbeeld om cliënten te isoleren of een afdeling te ontsmetten als er in een instelling corona geconstateerd wordt. De NZa kan nu nog geen inschatting van die kosten maken.
 
Door: Nationale Zorggids