In 2021 nieuwe tarieven in medisch-specialistische revalidatiezorg

De afgelopen jaren hebben Revalidatie Nederland, de Nederlandse Vereniging van Revalidatie Artsen, Zorgverzekeraars Nederland en de NZa een uitgebreid traject doorlopen om te komen tot een nieuwe productstructuur die meer recht doet aan de zorg die door revalidatieinstellingen wordt geleverd en tegelijkertijd ook meer inzicht geeft in de zorg. Dat traject is nu afgerond waardoor de NZa nu kan kijken naar het aanpassen van de tarieven voor medisch-specialistische revalidatiezorg. Dit meldt de NZa.

Op basis van dit traject voegt de NZa per 2021 patiëntgroepen als extra informatie-element toe aan de productstructuur. Dit gebeurt in de update van het dbc-pakket 2021 RZ21b. De verwachting is dat dit het gewenste inzicht in de geleverde zorg verder vergroot. De dbc-productstructuur zelf blijft ongewijzigd.
 
Het werken aan de nieuwe productstructuur heeft de afgelopen jaren veel inzet van alle betrokken partijen gevraagd. Daarom heeft de NZa in overleg met partijen ervoor gekozen de tarieven voor de medisch-specialistische revalidatiezorg (mrsz) in de periode vanaf 2017 alleen te indexeren.
 

Tijd voor herijken tarieven medisch-specialistische revalidatiezorg

Nu het traject is afgerond, is het nu tijd voor het herijken van de tarieven voor de msrz. Omdat er geen wijzigingen in de dbc-zorgproducten worden doorgevoerd, kunnen de kostprijzen uit 2018 gebruikt worden om de tarieven te herijken. Met het besluit om de tarieven per 2021 te herijken sluit de NZa aan bij de actuele (kosten)ontwikkelingen in de revalidatiezorg.
 

Kosten in revalidatiezorg stijgen door complexe zorgvragen

De effecten van het herijken op basis van de 2018 kostprijzen zijn besproken met partijen. Uit analyses op de 2018 kostprijzen bleek dat de tarieven van de klinische producten stijgen met gemiddeld ongeveer 8 procent. Verschillende revalidatie-instellingen hebben de afgelopen tijd aangegeven dat met name de klinische patiënten steeds complexer worden. De kosten per patiënt stijgen hierdoor. Dit zien we in de kostprijzen en dus in de tarieven voor de klinische zorgproducten. De tarieven van de ambulante producten dalen met gemiddeld 4 procent.  Het totale effect van het herijken van de maximumtarieven is een gemiddelde stijging van ongeveer 1,6 procent.
 
De NZa gaat ervanuit dat met het toevoegen van de patiëntgroepen en een herijkte set aan tarieven er een goede basis ligt voor een inhoudelijke contracteringsgesprek tussen zorgverzekeraars en revalidatiezorgaanbieders. 
 
Door: Nationale Zorggids