NZa wil adminstratieve last in medisch-specialistische zorg terugdringen

Door wijzigingen in de regelgeving voor de medisch-specialistische zorg (msz) voor 2021 zet de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verder in op het terugdringen van administratieve lasten. Ook zet de NZa stappen om de zorg rondom de patiënt beter te organiseren. Een voorbeeld daarvan is de introductie van een nieuwe prestatie voor de inzet van nierteams aan huis. Dit meldt de NZa.

Om de medisch-specialistische zorg ook in de toekomst betaalbaar en toegankelijk te houden, moeten we de zorg anders organiseren. Een belangrijk onderdeel daarin is het terugdringen van de administratieve lasten voor zorgverleners, zodat zij meer tijd hebben voor het leveren van zorg. Daarom vermindert de NZa onder andere de parallelle registratie bij stamceltransplantatie. Hiermee sluiten de prestaties beter aan op de geleverde zorg. Bij urologie vervalt de verplichte zorgvraag. Om de bekostiging beter aan te laten sluiten bij de praktijk, introduceren we voor Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie nieuwe overige zorgproducten (ozp’s) voor consulten.
 

De juiste zorg op de juiste plek

De NZa stimuleert via bekostiging en regelgeving dat de juiste zorg op de juiste plek kan worden geleverd. Waar nodig passen wij de dbc-systematiek aan om dit mogelijk te maken. Zo introduceert de NZa per 2021 twee nieuwe prestaties voor zorg op afstand (kaakchirurgie en orthoptie) en een zorgproduct voor de inzet van voorlichting in de thuissituatie door nierteams. Deze teams geven thuis voorlichting over orgaandonatie en niertransplantatie. Ook begeleiden ze nierpatiënten bij het vinden van een levende donor. Het voordeel is dat ook familie voorlichting krijgt en kennis op kan doen.
 

Tarieven

De tarieven voor 2021 worden geïndexeerd. Voor de volgende zorgproductgroepen geldt een uitzondering en herijkt de NZa de tarieven op basis van de kostprijzen uit 2018:
 
 

Waardegedreven zorginkoop 2021

De NZa wil dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars afstappen van traditionele contractafspraken waarbij belonen op basis van volume het uitgangspunt is. In plaats daarvan moeten contracten gebaseerd worden op waardegedreven zorg voor de patiënt. Hierdoor komt de juiste zorg op de juiste plek en de doelmatige inzet van mensen en middelen een stap dichterbij. De NZa vindt het daarom belangrijk dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars ook in de contractering voor volgend jaar extra aandacht besteden aan de juiste zorg op de juiste plek en hierover vernieuwende afspraken maken.
 
Met de publicatie van de regels voor 2021 kunnen zorgaanbieders en zorgverzekeraars hiermee aan de slag. Ook zijn er voorbeelden van zorgbundels beschikbaar die gebruikt kunnen worden in het contracteren op waarde. Meer informatie hierover vindt u in de monitor Inhoud contracten medisch-specialistische zorg 2018.
 

Effecten coronacrisis op regelgeving medisch-specialistische zorg

In verband met de uitbraak van het coronavirus heeft de NZa de regels voor medisch-specialistische zorg tijdelijk versoepeld. We evalueren welke wijzigingen we structureel willen vastleggen in onze regelgeving. Dat gebeurt dan in een update van de regels.
 
Voor meer informatie over deze en andere wijzigingen in de registratie en declaratie van medisch-specialistische zorg 2021 is er de Informatiekaart medisch-specialistische zorg 2021.
 
Door: Nationale Zorggids