Zorgverzekeraars regie bij zorgknelpunten

In 2019 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de focus in hun toezicht gelegd op de zorginkoop van zorgverzekeraars, zorgplicht (toegankelijkheid/wachttijden) en vindbaarheid en vergelijkbaarheid van informatie. Op basis van hun toezicht op de uitvoering van de Zorgverzekeringswet (Zvw) door zorgverzekeraars in 2019 is de NZa van oordeel dat veel goed gaat maar dat een aantal zaken nog beter kan. Om de zorg ook in de toekomst toegankelijk en betaalbaar te houden, verwacht de NZa meer regie van zorgverzekeraars. Dit meldt de Rijksoverheid.

Volgens de NZa knelt het in de zorg: niet iedereen heeft gemakkelijk toegang tot een huisarts, wachttijden in de ggz blijven onverminderd hoog en personeelstekorten lopen op. De NZa vindt dat het anders moet en dat elke partij, ook zorgverzekeraars, daarin zijn verantwoordelijkheid moet nemen: "Zorgverzekeraars moeten de regie nemen, sturend optreden en gericht inkopen. Door samenwerking te zoeken met andere inkopers zoals gemeenten. Door samenwerking en coördinatie binnen de regio te stimuleren en faciliteren. En door zuinig te zijn in het belang van de premiebetaler, maar net zo belangrijk: investeren als de aanbieder zorg doelmatiger kan leveren", zo staat in het Samenvattend rapport Zorgverzekeringswet 2019.

Vindbare en begrijpelijke informatie

Zorgverzekeraars lieten in 2019 zien dat zij over het algemeen juiste en vindbare informatie over polissen geven. Daarnaast hecht de NZa aan vergelijkbare en begrijpelijke informatie en zal de organisatie de Regeling informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten heroverwegen en waar nodig herzien.

De NZa: "Voor het keuzeproces van de consument helpt het niet dat zorgverzekeringsconcerns (bijna) identieke polissen aanbieden voor uiteenlopende premies. Daardoor wordt de markt alleen maar minder transparant. Een aantal zorgverzekeraars heeft, onder andere na ons aandringen, hun polisaanbod van veel op elkaar lijkende polissen verminderd. Daarnaast zien we dat sommige zorgverzekeraars hun premie na 12 november 2019 bekend hebben gemaakt. In het geval van nieuwe polissen is dat niet tegen de regels, maar we vinden het wel onwenselijk. Verzekerden moeten tijdig over alle benodigde informatie kunnen beslissen om een weloverwogen keuze te kunnen maken."

Controletaken

Zorgverzekeraars hebben hun interne processen over het algemeen op orde als het gaat om het controleren
van zorgdeclaraties en om hun eigen verantwoording. NZa: "We zien een ontwikkeling bij zorgverzekeraars van achteraf controleren en corrigeren, naar vooraf sturen op correcte declaraties van aanbieders. De NZa vindt dit een positieve beweging die verder doorgezet moet worden."

Zorginkoop

Contracten zijn een belangrijk sturingsinstrument binnen de zorg. De NZa ziet dat hierin verbeteringen nodig
en mogelijk zijn. De komende tijd zal de NAz de zorginkoop dan ook meer gaan volgen. Ook bij de aanpak
van wachttijden in de ggz, medisch specialistische zorg en wijkverpleging zijn de afspraken tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders een blijvend aandachtspunt om aan de zorgplicht te voldoen en toegankelijke, tijdige zorg te borgen: "We zien dat zorgverzekeraars in de aanpak van wachttijden over de hele linie meer inzet laten zien, maar dit is nog niet voldoende. De NZa volgt deze aanpak en gaat in specifieke regio’s in gesprek met zorgverzekeraars en zorgaanbieders gericht op de onderlinge samenwerking om de wachttijden terug te brengen."

De rol van zorgverzekeraars in de coronacrisis

De coronacrisis heeft ook grote gevolgen voor zorgverzekeringsland. Sommige ambities zullen (tijdelijk) onhaalbaar blijken en er kunnen andere prioriteiten worden gesteld. Volgens de NZa spelen zorgverzekeraars een belangrijke rol bij het borgen van de zorg voor nu en na de crisis. Zij hebben onder meer een continuïteitsbijdrage voor zorgaanbieders ingesteld. Hoe het concreet zal lopen, is bij het publiceren van dit rapport nog niet bekend.

Het 'Samenvattend rapport Zorgverzekeringswet 2019' is hier te vinden

Door: Nationale Zorggids