Meeste Nederlanders weten informatie te vinden voor kiezen zorgverzekering

Het merendeel van de verzekerden in Nederland heeft vertrouwen in de eigen vaardigheden wat betreft het kiezen voor en gebruiken van een zorgverzekering. Desalniettemin zijn er ook een aantal aandachtspunten. Dit meldt Nivel.

Zo geeft een meerderheid van de verzekerden aan dat het onwaarschijnlijk is dat ze te weten kunnen komen wat ze zelf moeten betalen voor geneesmiddelen op recept. Deze informatie is verzameld binnen het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg met behulp van een nieuw ontwikkeld meetinstrument: de Health Insurance Literacy Measurement (HILM-NL).
 
 

HILM-NL vragenlijst

Het Nivel heeft in het afgelopen jaar een van oorsprong Amerikaans meetinstrument naar het Nederlands vertaald en aangepast naar de Nederlandse situatie (HILM-NL). Via de Nivel-website is deze vragenlijst openbaar beschikbaar. Met de lijst kan meer inzicht worden verkregen in de vaardigheden van verzekerden wat betreft het kiezen en gebruiken van een zorgverzekering. Het gebruik van de HILM-NL kan helpen om informatie over zorgverzekeringen beter te laten aansluiten op de vaardigheden van verzekerden in Nederland.
 
Door: Nationale Zorggids